nieuws

‘Beperking gegevensoverdracht is onwerkbaar’

Archief

Scherp afbakenen

Fidin zegt de bestaande wetgeving en rechtspraak te respecteren, maar wil de juridische grenzen van de privacywetgeving als geldige reden om het intermediair informatie te onthouden scherp afbakenen. "Als die juridische grenzen problemen opleveren voor de bedrijfsvoering van het intermediair, moeten daarvoor praktische oplossingen worden gevonden, met respectering van de bepalingen uit de privacy-wetgeving én de financiële toezichtwetgeving. Zodat het intermediair zijn beroep naar behoren kan uitoefenen."
 
   Het onderwerp is bovendien ingebracht in de werkgroep Administratieve Lasten, die door het ministerie van Financiën is ingesteld. "De soms zeer bewerkelijke manier waarop het intermediair nu aan noodzakelijke informatie moet komen, brengt namelijk aanzienlijke en onnodige kosten met zich mee", aldus Fidin.
 
Zie ook:
Gewijzigde dossierinzage: wrijving tussen privacy en dienstverlening
 
  

Reageer op dit artikel