nieuws

Aparte medische code voor letselschades

Archief

Los van de medische paragraaf die ontwikkeld wordt voor de Gedragscode Behandeling Letselschade, komt er dit jaar een aparte Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GMA). Dit heeft de Letselschade Raad (voorheen Nationaal Platform Personenschade) dinsdag bekendgemaakt.

Aparte medische code voor letselschades

Er is inmiddels een projectorganisatie in het leven geroepen met daarin belangenbehartigers van slachtoffers, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, de artsenorganisatie KNMG, wetenschappers en de ministeries van Justitie en VWS. De aanleiding voor de nieuwe code is het rapport 'Over leven in de medische letselschadepraktijk' (mei 2008) van de stichting De Ombudsman. Dit rapport ging over het onderzoek naar de positie van de patiënt en de rol van ketenpartners bij de afhandeling van een medische letselschadezaak.
Het gebied waarop de GMA van toepassing zal zijn, strekt zich uit van de medische fout, via de beoordeling van de aansprakelijkheid tot de vaststelling van de schade. Voor deze code wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Reageer op dit artikel