nieuws

AFM: overgangsregeling voor kredietwaarschuwing

Archief

De nieuwe waarschuwing voor kredietreclames ‘Let op! Geld lenen kost geld’, die per 1 april van kracht wordt,  hoeft voor bepaalde reclame-uitingen pas op 9 mei te worden ingevoerd. Dit om onevenredig hoge kosten voor marktpartijen te voorkomen.

Reclames op radio en televisie moeten vanaf 1 april de waarschuwing bevatten, aldus toezichthouder AFM, maar voor alle overige reclame-uitingen geldt vanaf de bekendmaking op 9 februari een overgangstermijn van drie maanden. Dit betekent dat na 9 mei álle reclame-uitingen de waarschuwing moeten bevatten, behalve als de aanbieder kan aantonen dat aanpassing van de reclame-uiting onevenredige lasten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: drukwerk met een langere gebruiksperiode. Uiterlijk 1 april 2010 moet echt alles voorzien zijn van de waarschuwing.

Reageer op dit artikel