nieuws

AFM: hogere boetes en meer variatie

Archief

De AFM krijgt dit jaar betere mogelijkheden om boetes nauwkeurig af te stemmen op de zwaarte van de overtreding. Behalve dat het plafond van de boetes is opgetrokken van _ 500.000 naar _ 2 mln zijn ook de variatiemogelijkheden in het boetestelsel aanzienlijk verruimd.

 

Het besluit ‘Bestuurlijke boetes financiële sector’ dat vorige week door het kabinet is aangenomen betekent bijvoorbeeld dat wij ook in de assurantiebranche voortaan af mogen wijken van de vijf bestaande boetecategorieën, zegt woordvoerder Martijn Pols van de AFM. "Wij zullen hierdoor vaker kunnen afwijken van de bekende last onder dwangsom van _ 4.000 per dag met een maximum van _ 80.000. Het nieuwe beleid hoeft niet altijd te leiden tot hogere boetes. Sommige adviseurs zullen ook een lagere boete kunnen krijgen, omdat hun vergrijp relatief licht is."

 

Reageer op dit artikel