nieuws

Afab baalt van beleid aanbieders

Archief

Afab is niet te spreken over de variatie in beloningsmodellen die een aantal banken en verzekeraars na het bonusverbod hebben opgesteld. Sommige aanbieders lijken daarbij niet naar kwaliteit te kijken, stelt Afab-topman Maasbert Schouten. De marktleider onder de serviceproviders is onaangenaam verrast. "Een serviceprovider die niets extra’s biedt, krijgt dezelfde beloning."

 

  &nbsp"Er wordt al tijden gesproken over toegevoegde waarde en in sommige gevallen is dat terecht", zegt Afab-topman Maasbert Schouten. "Maar naar de kwaliteit van een intermediairbedrijf wordt bij de vaststelling van de provisie nu in een aantal gevallen niet gekeken. Wij kunnen meer dan ooit aantonen dat we waarde toevoegen."

 

  &nbspSchouten erkent dat het lastig is om aan te tonen dat de waardetoevoeging écht leidt tot kwalitatief beter advies. "Wij hebben echter wél alle randvoorwaarden geschapen om dit perfect te borgen. De AFM heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de Afin Hyp- en Afin Center-software die wij kosteloos aanbieden als Afab Adviessoftware volledige WFT-proof advisering goed ondersteunt. Al met al is ons Excellent-pakket zelfs veel uitgebreider dan de dienstverlening van de meeste franchiseorganisaties."

 

Dozen stapelen

Schouten heeft geconstateerd dat er provisievariatie is, maar dat die beperkt blijft tot standaardprovisies voor bijvoorbeeld lokaal werkende, kleinschalige assurantiekantoren, voor de wat grootschaliger werkende kantoren en voor de serviceproviders. "De ene groep krijgt – bijvoorbeeld – 0,9%, een ander 1% en serviceproviders 1,3%."

 

  &nbspTussen serviceproviders onderling, zo’n vijftig in getal, wordt echter geen verschil gemaakt. "Dat een serviceprovider die _ 400 mln omzet binnenbrengt hetzelfde krijgt als Afab, dat vorig jaar _ 11 mld omzet draaide, is prima. Beloning op basis van volume past niet meer. Maar dat voor ons dezelfde provisie geldt als voor een bedrijf dat niets anders doet dan dozen stapelen, gaat er bij mij niet in."

 

Miljoeneninvestering

Volgens Schouten bundelt Afab met zijn nieuwe servicepakketten (Excellent en Top) een omvangrijke hoeveelheid kwaliteitsdiensten. Hij somt op: een kantoor krijgt de beschikking over de hypotheekadviessoftware AfinHyp, kan via Afab Academy aan zijn PE-verplichtingen voldoen, wordt periodiek door de Stichting Keurmerk Financiële Diensten getoetst via een WFT-audit, krijgt leads via de website en kan de Nationale Hypotheekbond gebruiken. "Wij zijn altijd weggezet als provisiejagers, als dozenschuivers, maar zijn nu opgestaan. Wij laten de branche nu zien dat het anders is. Wij investeren miljoenen in de kwaliteit van onze deelnemers."

 

  &nbspMaar de beloning daarvoor blijft van de kant van de aanbieders achterwege, vindt Schouten. "Een serviceprovider die niets extra’s biedt, alleen gebundelde inkoop dus, krijgt dezelfde beloning. Niet investeren in kwaliteitsverbetering levert dus meer winst op. Dat was niet bepaald de bedoeling, dacht ik."

 

Albert Heijn

Het dienstenpakket van Afab voor de ruim vierduizend aangesloten kantoren vertegenwoordigt volgens Schouten een economische waarde van vele duizenden euro’s. "Dat kan elke intermediair gratis krijgen", als hij zijn productie maar via Afab laat lopen. "Bovendien willen wij kantoren helpen om WFT-proof te zijn met de auditservice." Schouten stelt dat het intermediair de waarde van het pakket onderkend. "Wij zijn het bestaansrecht voor kleine intermediairs." Elke dag melden nieuwe deelnemers zich aan: Afab groeit op die manier in omvang. "Als wij kwaliteit bieden, komt kwantiteit vanzelf."

 

  &nbspSchouten maakt een vergelijking met Albert Heijn. "Wij lopen een aantal jaren achter op de retailmarkt, maar gaan ook die kant op. We zullen intermediairs met ons kwaliteitspakket aan ons binden en dat zullen aanbieders vroeg of laat onderkennen. Eén van de zaken die een serviceprovider moet bieden, is toegang tot veel aanbieders. Nu zijn er maar één of twee die bijvoorbeeld een jaarlijkse WFT-audit vertalen in een specifiek stukje beloning. Dat zullen er ongetwijfeld meer worden."

 

aan ons binden en dat zullen aanbieders vroeg of laat onderkennen."

Afab gaat van zes naar één serviceprovider

De zes afzonderlijke serviceproviders die vallen onder Afab, worden tot één onderneming gesmeed. Volgens bestuursvoorzitter Maasbert Schouten is de ‘migratie’ naar één onderneming (Afab Serviceproviding) momenteel onderwerp van interne studie. "Daar waar er overlap is, kan reductie van personeel aan de orde komen." Hij wijst er verder op dat de magere hypotheekmarkt ("die dit jaar naar verwachting opnieuw met 15% zal krimpen") organisaties dwingt om kritisch naar de kosten te kijken.

 

  &nbspBij de bedrijven Financiële Service Desk, PensioenPoint, Quarré, StercK, ViaFeria en Xtensive werken, uitgedrukt in fte, rond 250 mensen. "Het is nog maar de vraag of er mensen uit moeten", zegt Schouten. "Ik sluit in elk geval uit dat het grote aantallen zal betreffen."

 

Reageer op dit artikel