nieuws

Aandeelhouders spekken kas Eureko na miljardenverlies

Archief

Eureko, de verzekeringsgroep waarvan Achmea verreweg het grootste deel uitmaakt, heeft van aandeelhouders vereniging Achmea en Rabobank een kapitaalinjectie gekregen van _ 1 mld. Het concern, dat in 2007 nog bijna _ 1 mld winst boekte, heeft 2008 afgesloten met een nettoverlies van _ 2,1 mld.

 

De kapitaalversterking in de vorm van een aandelenuitgifte komt voor _ 600 mln voor rekening van de vereniging Achmea, die 54% van de aandelen bezit; Rabobank (36%) neemt de rest voor zijn rekening. De kleinere aandeelhouders is ook gevraagd om een bijdrage. "Die zou dan nog bovenop dat miljard komen", zegt financieel topman Gerard van Olphen. "Eén aandeelhouder staat er positief tegenover." De overheid voor ziet hij als een laatste toevlucht voor een kapitaalversterking. "De gang naar de eigen aandeelhouders was veel logischer. Dit geeft aan dat zij vertrouwen hebben in waar wij mee bezig zijn." Van Olphen wijst er verder op dat een overheidsparticipatie in een niet-beursgenoteerd bedrijf complexer van aard is.

 

Terugloop

Belangrijke oorzaken voor het miljardenverlies van Eureko zijn een waardevermindering van ruim _ 1 mld op de aandelenportefeuille en verliezen van in totaal _ 800 mln op investeringen in dochtermaatschappijen Millennium BCP en F&C, naast een koersverlies van _ 500 mln. In het Nederlandse levenbedrijf is vanwege de gedaalde rente een voorziening van _ 136 mln getroffen voor uitkeringen op een aantal pensioencontracten met een gegarandeerd beleggingsdepot. "Het gaat om een handjevol contracten", aldus Van Olphen. Hij ziet nu ook in de schadeverzekeringsmarkt een duidelijk terugloop van de pr0ductie: "Er worden minder auto’s verkocht en dat zie je aan de vraag naar autopolissen. Verder halen veel leasemaatschappijen een deel van hun wagenpark uit de verzekering, omdat dat op non-actief staat."

 

  &nbspDoor het nettoverlies en een daling van de herwaarderingsreserves was de vermogenspositie van Eureko eind 2008 verslechterd tot _ 7,5 (10,4) mln. De solvabiliteit is door de kapitaalinjectie toegenomen tot 175%, tegen 150% eind vorig jaar. Het recente vertrek van bestuursleden Maarten Dijkshoorn en Roel Wijmenga bij Eureko staat volgens Van Olphen volledig los van het slechte resultaat en de kapitaalinjectie.

 

Beleggingspolissen

Over een compensatie voor de circa 780.000 beleggingspolissen die bij Achmea zijn ondergebracht, wordt nog altijd overleg met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim. "Het duurt geen weken meer", belooft Van Olphen, die verwacht dat de compensatie lager zal uitpakken dan op grond van het marktaandeel (12% op basis van het aantal polissen) mag worden verwacht. ASR bereikte tot nu toe de grootste schikking, met _ 780 mln voor circa 1,1 miljoen polissen.

 

krimpen.

Reageer op dit artikel