nieuws

Wederopstanding van zestigjarige Federatie

Archief

In alle hectiek van woekerpolissen, transparantie, bonusprovisies en omvallende kantoren is ongetwijfeld onopgemerkt gebleven dat vorig jaar het jaar van de wederopstanding van de Federatie van Assurantieclubs was. De nu zestigjarige begint het jaar met een aangevuld bestuur, een digitaal ledenbestand en een reeks aan nieuwe plannen.

 

"Tijdens de algemene ledenvergadering van 2007 gebruikte iemand nog de term ‘op sterven na dood’, maar ik durf rustig te stellen dat wij weer helemaal terug zijn", zegt voorzitter Willem Haasnoot aan de vooravond van het zestigjarig bestaan. Dat werd vorige week gevierd met een zakelijke bijeenkomst met een feestelijk tintje voor alle besturen en genodigden.

 

  &nbspHaasnoot constateert vergenoegd dat de afkalving van de leden, nu circa 8.500, tot staan is gebracht en dat er over het afgelopen jaar een lichte groei wordt verwacht. "Het zijn vooral de rondjes door het land geweest, die de Federatie voor het gevoel van de leden weer op de rails hebben gezet", stellen Haasnoot en secretaris Loek Pijpers. Evenals vorig jaar heeft de Federatie in 2008 diverse bijeenkomsten met sprekers over actuele onderwerpen gehouden. Vier ‘rondjes land’ met diverse coryfeeën uit de assurantiebranche trokken ongeveer tweeduizend bezoekers.

 

Clubs autonoom

  &nbsp"En dan te bedenken dat diverse assurantieclubs aanvankelijk veel bedenkingen hadden tegen deze informatiebijeenkomsten en liever eigen bijeenkomsten wilden organiseren", aldus Haasnoot. "Inmiddels is dit systeem ingeburgerd en houden de clubs rekening met onze bijeenkomsten in voor- en najaar."

 

  &nbspDe Federatie hoopt dat de bijeenkomsten nieuwe leden zullen opleveren. Na elke sessie krijgen de bezoekers die nog geen lid zijn een wervingsbrief met het verzoek of zij lid willen worden van de assurantieclub in hun regio. De Federatie kent namelijk zelf geen leden. "De assurantieclubs zijn autonoom en zullen dat ook blijven", aldus Pijpers.

 

  &nbspAan de andere kant merkt het Federatiebestuur dat sommige verenigingen steeds meer de neiging hebben om activiteiten over te hevelen naar de Federatie. "Logisch, omdat op landelijk niveau veel zaken ook makkelijker te organiseren zijn", vindt Pijpers.

 

Centraal adressenbestand

Voor dit jaar heeft de Federatie een aantal nieuwe plannen op stapel staan. Zo is het de bedoeling de clubs zeer binnenkort een steviger basis te geven met een nieuw digitaal adressenbestand, dat wordt beheerd door Bureau D&O. "Op basis van dit bestand kun je bijvoorbeeld met een beperkt aantal handelingen iedereen een uitnodiging sturen", zegt Haasnoot. "De clubs kunnen zelf een selectie maken; het bestand is namelijk vanaf elke computer te ontsluiten."

 

  &nbsp"Sommige clubs zijn een beetje bang dat anderen met deze namen aan de haal gaan, zegt Pijpers, "maar D&O heeft verzekerd, dat zoiets niet mogelijk is, en legt dit ook juridisch vast."

 

  &nbsp"Je kunt je voorstellen dat wij in de toekomst ook zullen nadenken over diverse andere toepassingen", aldus Pijpers. "Zo denken wij op dit moment na over de mogelijkheid van incasso en daarnaast is zo’n adressenbestand bijvoorbeeld ook heel goed te gebruiken om onze leden een nieuwsbrief aan te bieden."

 

Opleidingen

Een ander concreet plan is een zogenaamde ‘opleidingenportal’. "Wij willen een portal starten waar alle opleidingen worden samengebracht", zegt Haasnoot. Het is, volgens Pijpers, de bedoeling dat alle opleidingen in de toekomst met één klik te boeken zijn. Het bestuur van de Federatie is uitgebreid met een bestuurslid dat speciaal met dit onderwerp is belast. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nagedacht over een kortingsregeling voor boekingen via de portal.

 

Brabantse fusie

Hoewel het Federatiebestuur daar officieel geen mening over heeft, is het duo Haasnoot en Pijpers er wel voorstander van dat assurantieclubs die als het ware tot het ‘bestaansminimum’ als vereniging zijn gezakt, samengaan met anderen. Wat dit betreft past de fusie tussen de Meijerijsche Assurantie Studieclub (MAS), de Oost Brabantse Assurantie Studieclub (Obas) en de Tilburgse Assurantie Club, die eind vorig jaar zijn beslag heeft gekregen, helemaal in hun straatje. "Aan de start van de nieuwe fusievereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant (Fidib) kun je aflezen dat de assurantieclubs mee gaan met hun tijd", zegt Haasnoot, wiens interimstatus vorig jaar bijna geruisloos werd omgezet in een permanent voorzitterschap.

 

  &nbspHaasnoot en Pijpers, die sinds twee jaar het secretariaat voor zijn rekening neemt, zullen ook dit jaar van de partij zijn. "Het is voor ons extreem tijdrovend werk, maar we blijven het doen, zolang we het leuk vinden", zegt Haasnoot enigszins cryptisch.

 

moet een stevige basis vormen voor de Federatie."

Reageer op dit artikel