nieuws

VZG biedt terminaal zieken voortijdige uitkering risicopolis

Archief

In Zoetermeer is de Viaticale Zorg Groep (VZG) van start gegaan. Dit bedrijf richt zich op terminaal zieken, die via VZG hun overlijdensrisicopolis nog tijdens hun leven kunnen laten uitkeren. Volgens directeur Remco Trommel is de constructie niet te vergelijken met life-settlements.

 

Het idee erachter is dat veel terminaal zieken te maken krijgen met oplopende kosten, waarvoor niet altijd de financiële middelen voorhanden zijn. "Bovendien zijn er misschien nog wel sluimerende wensen in te vullen. Een verre reis of een bezoek aan een (buitenlandse) oncoloog, arts of andere specialist voor een second opinion waarvan de kosten niet worden vergoed."

 

  &nbspDe kosten voor het overnemen van de polis bedragen _ 2.500. "Het is niet zo dat wij de polis zelf overnemen. Wij nemen feitelijk pandrecht, in ruil waarvoor wij een overbruggingskrediet verstrekken aan de zieke", aldus Trommel. "De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoe terminaal iemand is en welke rente wij willen ontvangen. Dat gaat van het verzekerde bedrag af." Volgens Trommel, tevens eigenaar van financieel advieskantoor Second Opinion, is er geen sprake van een verzekering. "VZG verstrekt overbruggingskredieten. Bij overlijden wordt het krediet afgelost met de uitkering uit de polis." De overbruggingskredieten worden gefinancierd met geld dat participanten inleggen. Doel is om deze deelnemers een vaste jaarlijkse rentevergoeding uit te keren.

 

Nederlandse verzekeraar

Het bedrijf is voorlopig alleen in Zuid-Holland actief. "Afhankelijk van de ervaringen en de resultaten wordt onze service volgend jaar uitgebreid naar de rest van Nederland." Een vergelijking met de Verenigde Staten gaat volgens Trommel mank: "Daar gaat het om het verkopen van polissen met een afkoopwaarde aan de hoogste bieder."

 

  &nbspVoorwaarde voor het verkrijgen van een overbruggingskrediet is dat de risicoverzekering is gesloten bij een in Nederland gevestigde verzekeraar. Volgens de eigen website volstaan het invullen van een aanvraagformulier, een terminaalverklaring van de behandelend arts, de polis en een kopie van het identiteitsbewijs. "Dus geen vervelende gesprekken met verzekeringsartsen of -agenten."

 

Reageer op dit artikel