nieuws

Vraag naar hypotheekgarantie gestegen

Archief

Het aantal woningen dat is gekocht met een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is vorig jaar met 14% gestegen tot 63.456 (55.690). Het totaal aantal verkochte woningen daalde daarentegen met 10%, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Vraag naar hypotheekgarantie gestegen

In 2008 hadden ruim 84.000 huishoudens hun woning met NHG gefinancierd. In 20.647 gevallen was sprake van een herfinanciering in verband met woningverbetering. "Zowel geldgevers als geldnemers hebben onder invloed van de kredietcrisis bij de financiering van eigen woningen in toenemende mate behoefte aan meer zekerheden", stelt Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheek Garantie (foto). "Ik verwacht daarom dat de vraag naar leningen met NHG in 2009 verder zal toenemen."
De gedwongen verkopen liepen vorig jaar terug tot 927 (961). Het Waarborgfonds Eigen Woningen verwacht € 20 mln (25) uit te keren door gedwongen verkopen met verlies.

Reageer op dit artikel