nieuws

Verzekeraars positief over plan ‘begeleid rijden’ van Eurlings

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is voorstander van de plannen van Verkeersminister Camiel Eurlings om 17-jarigen te laten starten met ‘begeleid rijden’. Ook wordt gepleit voor een verhaalsmogelijkheid voor schade die is ontstaan indien begeleiders in de fout gaan.

 

Eurlings wil het voor 17-jarigen mogelijk maken hun autorijbewijs te halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan alleen onder begeleiding autorijden. ‘Begeleid rijden’ wil zeggen dat beginnende bestuurders van personenauto’s na de rijopleiding en het rijexamen tot hun achttiende jaar extra ervaring op kunnen doen, onder begeleiding van een ervaren bestuurder die niet per se de professionele rijinstructeur is. "We gaan daarbij echter wel uit van de veronderstelling, gebaseerd op onderzoek en ervaringen in het buitenland, dat de verkeersveiligheid er mee gediend is", aldus de woordvoerder.

 

  &nbspHet begeleid rijden zal waarschijnlijk eind 2010 als experiment worden ingevoerd. Als het een positief effect blijkt te hebben op de verkeersveiligheid, kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

 

  &nbsp"Verzekeringstechnisch is het dan wel zaak om de rol van de begeleider en diens aansprakelijkheid helder te krijgen, waar we dan ook bij V&W aandacht voor hebben gevraagd", aldus het Verbond. "Bovendien hebben we de vraag gesteld waarom het plan zich vooral op jeugdige bestuurders richt. Er zijn immers ook nog steeds mensen die op latere leeftijd hun rijbewijs willen halen."

 

Dronken begeleider

Volgens het ministerie wordt voor de aansprakelijkheidsvraagstukken bij begeleid rijden in beginsel zo veel mogelijk aangesloten bij het huidige wettelijke systeem. "Dit houdt in dat de bestuurder aansprakelijk is voor het eigen gedrag en door hem begane verkeersdelicten. De schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurder wordt gedekt via de wettelijk verplichte autoverzekering van de eigenaar. De bestuurder dient te voldoen aan de eisen die begeleid rijden aan hem stelt (bezit van een rijbewijs, begeleider die aan de eisen voldoet). Als hij niet aan deze eisen voldoet, rijdt de bestuurder zonder geldig rijbewijs."

 

  &nbspIndien de begeleider echter bewijsbaar in de fout is gegaan, door bijvoorbeeld dronken of gedrogeerd te begeleiden, zal de verzekeraar de betaalde schadevergoeding aan derden op hem/haar kunnen verhalen. "De consequentie zal mogelijk zijn, dat men zich minder snel bereid zal verklaren tot het zijn van begeleid rijder", aldus het Verbond, dat door de minister is betrokken bij de verdere juridische uitwerking van een aantal specifieke aansprakelijkheidsituaties.

 

Reageer op dit artikel