nieuws

Verbond wil praten over inzage rechtsbijstanddossiers

Archief

Het Verbond van Verzekeraars wil met NVA en NBVA in overleg over de gevolgen van een rechterlijke uitspraak voor de gegevensoverdracht aan tussenpersonen in rechtsbijstandzaken. De rechter in Den Haag oordeelde begin december dat het ‘ja, tenzij’-beleid moet wijzigen in een ‘nee, tenzij’-beleid.  

Verbond wil praten over inzage rechtsbijstanddossiers

Het Verbond adviseert rechtsbijstandverzekeraars om de eigen bedrijfsvoering te toetsen aan de rechterlijke beschikking, waar nodig interne processen aan te passen en met een machtigingsformulier te gaan werken. "Meer impliciete vormen van toestemming, zoals vermelding in de polisvoorwaarden dat informatie aan derden kan worden verstrekt, is niet toereikend." Het Verbond beschouwt de rechterlijke uitspraak als een verbetering van het uiteindelijke doel van verzekeraars én tussenpersonen: consumenten zo goed mogelijk bij te staan.
Grote rechtsbijstanduitvoerders als DAS, Arag en SRK hebben in de afgelopen weken het intermediair al laten weten, dat de gegevensoverdracht aan strengere regels is gebonden op grond van de gerechtelijke uitspraak van begin december.
 
Zie ook: Rechtszaak SRK leidt tot Kamervragen

Reageer op dit artikel