nieuws

Verbond wil kleine vergoedingen buiten provisieregels

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft toezichthouder AFM gevraagd kleine niet-geldelijke vergoedingen met een waarde van minder dan € 100 buiten de provisieregels te laten vallen.

Volgens het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) worden niet-geldelijke vergoedingen als provisie beschouwd, zodat de transparantieregels ook voor deze categorie beloning gelden. "Dat zal in de praktijk kunnen leiden tot een niet werkbare situatie. Tevens is het mogelijk dat bij kleine niet geldelijke vergoedingen de administratie- en nalevinglasten verhoudingsgewijs onevenredig zijn." Het Verbond stelt daarom voor om niet-geldelijke vergoedingen tot € 100 buiten de provisieregels te houden, waarbij het 'stapelen' van dergelijke beloningen moet worden tegengegaan. Verbond en AFM overleggen op 11 februari over het voorstel.

Reageer op dit artikel