nieuws

Van der Wal (VNBA) ziet kansen voor co-assurantie

Archief

Edwin Velzel, bestuursvoorzitter van Uvit (Univé, VGZ, IZA en Trias) begon zijn nieuwjaarstoespraak met memoreren aan de speech van een jaar eerder. "Het jaar 2008 is het jaar van de waarheid, zeiden we toen. Een jaar later kunnen we stellen dat we gelijk hebben gekregen."

 

"Ik mag gerust zeggen: 2008 was een jaar dat veel van jullie aanpassingsvermogen heeft gevraagd", aldus Velzel. De organisatie maakte onder meer en begin met het inkrimpen van zeventien naar vijf vestigingen. Als hoogstandjes benoemt Velzel de integratie van verschillende ict-systemen, het winnen van de IZA-aanbesteding, de uitverkiezing tot beste MKB-verzekeraar en de introductie van een nieuw autoproduct.

 

  &nbspDe financiële crisis heeft ook voor Univé behoorlijke consequenties gehad, meldt Velzel. "In 2008 zouden we winst hebben gemaakt als we de beleggingen niet meerekenen. Als we dat wel doen, en uiteraard moet dat, dan hebben we een aanzienlijk verlies geleden. We moeten een strak financieel beleid gaan voeren om dit te compenseren."

 

  &nbspVerder stond 2008 in het teken van de samenwerking met Marco Borsato. "Marco is sympathiek, betrokken, eerlijk, oprecht en authentiek. Kenmerken die ook van toepassing zijn op het nieuwe Univé. In 2008 hebben wij Marco geholpen met Wit Licht. In 2009 gaat Marco ons helpen om ons nieuwe merk Univé extra te laden." In oktober wordt de nieuwe organisatie aan de buitenwereld gepresenteerd. De basishuisstijl voor het vernieuwde Univé is inmiddels goedgekeurd.

 

  &nbsp"Verder betreden we in 2009 een nieuw hoofdkantoor in Arnhem, waarmee we één Univé hoofdkantoor hebben. Op dat moment gaan onze culturen zich echt vermengen en zitten we als één bedrijf in een gezamenlijk pand. De deuren in Nijmegen en Zwolle gaan daarna op termijn dicht. Ook de IZA-kantoren en het kantoor in Heerlen sluiten in 2009", aldus Velzel.

 

Rolf van der Wal, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), zei zich niet te kunnen herinneren dat hij ooit aan het begin van een nieuw jaar met zoveel financiële turbulentie was geconfronteerd als nu. Maar hij ziet een groot lichtpunt.

 

  &nbsp"Naar mijn stellige overtuiging bieden de negatieve ervaringen die de kredietcrisis met zich heeft meegebracht grote kansen voor de co-assurantiemarkt. De interesse voor risicospreiding, de corebusiness van onze markt, zal zeer sterk toenemen." Een extra reden vindt hij in het gegeven dat een oordeel over de solvabiliteit van risicodragers er niet eenvoudiger op is geworden. "Voor de eindklant zal spreiding van risico’s over een aantal verzekeraars minder risico met zich meebrengen, dan het onderbrengen van dezelfde risico’s voor 100% bij een enkele verzekeraar."

 

  &nbspDe resultaten van de Nederlandse co-assurantiemarkt over het afgelopen jaar geven ten opzichte van het jaar daarvoor in alle branches een dalende trend te zien. "Met uitzondering van de branche Brand, waar de resultaten van een aantal verzekeraars rode cijfers te zien geven, verwachten we dat overall nog sprake zal zijn van een positief resultaat."

 

Reageer op dit artikel