nieuws

‘Van de overheid moet jaarlijks onze pet anders staan’

Archief

Titulaer & Westerterp in Breda vierde in 2008 het 75-jarig bestaan en is daarmee een van de oudste onafhankelijke verzekeringskantoren in de regio. Het kantoor werd in 1933 opgericht door de vader van de latere eigenaar Cees Westerterp, een broer van een Tjerk Westerterp, oud-minister van Verkeer en Waterstaat. In de beginjaren richtte het kantoor zich vooral op transportverzekeringen.

 

In de jaren tachtig komt Bob Titulaer erbij die een verzekeringsportefeuille inbrengt. De naam wordt omgedoopt tot Titulaer & Westerterp. Eind jaren tachtig neemt diens zoon Frank Titulaer de aandelen over en in 1996 is alweer de volgenden managementgeneratie aan de beurt als werknemers Reinoud Holdrinet (ex-ING en Assurantiebeurs) en Mike Reuser (ex-Interlloyd) samen het bedrijf overnemen. In 2005 ten slotte wordt Mikes broer Paul mede-eigenaar.

 

  &nbspPer oktober 2007 heeft het kantoor in Breda er een ‘zusje’ bij gekregen: Titulaer & Westerterp Financiële Diensten in Den Bosch dat zich vooral op hypotheekadvies gaat richten.

 

Met welke verzekeraars doen jullie zaken?

 

Vooral met onze volmachtgevers ASR, Delta Lloyd, Europeesche, DAS en Monuta (volmacht sinds december 2008). Daarnaast vrijwel alle andere maatschappijen mits ze goede premies en voorwaarden hebben.

 

Bij welke (stands-)organisaties zijn jullie aangesloten?

 

Geen enkele. Vroeger wel bij NVA en NVGA. Een aantal jaren zijn we daarmee gestopt met als argument onder andere het wisselend beleid bij de organisaties.

 

Op welke terreinen adviseren jullie?

 

  &nbspVan origine is het een schadekantoor, maar wij zijn ons eind jaren negentig ook gaan richten op leven, pensioenen en hypotheken, terwijl ook het mkb een belangrijke doelgroep werd.

 

Wat zijn de kerncijfers van het bedrijf?

 

De totale provisie bedraagt _ 1,6 mln, het aantal relaties bedraagt ruim 5.000 en het bedrijf telt 14,3 fte.

 

Welke rol speelt internet in jullie bedrijfsvoering?

 

Een cruciale; de toepassingen zijn legio, zoals informatieverschaffing via extranetten van maatschappijen, koppelingen in het automatiseringssysteem (Rolls, RDC, RDW, Fish, RoyData) en uiteraard informatieverstrekking aan klanten.

 

Wat is jullie voornaamste marktgebied?

 

De regio Zuid-West Brabant, maar daarnaast hebben we ook klanten door heel Nederland. Doelgroepen zijn met name particulieren en het mkb met daarnaast de dga en zijn personeel. De verhouding qua omzet tussen particuliere en zakelijke klanten is ongeveer 50/50.

 

Op welke terrein heeft het bedrijf de beste groeimogelijkheden?

 

Schadeverzekeringen voor bedrijven en complexe adviesgevoelige producten voor particulieren en bedrijven; dus met name levensverzekeringen en pensioenen.

 

Wat is in uw ogen de grootste bedreiging voor het intermediair?

 

Op de eerste plaats de steeds complexer wordende regelgeving en eisen die de overheid stelt, waardoor een gezonde verhouding tussen frontoffice/backoffice en overhead in gevaar komt. Verder vormen de direct writers via internet een groot gevaar voor de particuliere portefeuille.

 

Grootste ergernis in de branche?

 

Grote premieverschillen voor hetzelfde risico en het slechte imago van de hele financiële dienstverlening door producten waarop in het verleden onevenredig veel kosten zijn gedeclareerd en incapabele collega’s die de branche hebben verziekt. Met als frustrerend gevolg dat er in onze branche in de ogen van de opgehitste consument geen geld mag worden verdiend.

 

Het vervelendste en het leukste onderdeel van het werk?

 

Het leukst is het contact met de klanten van diverse pluimage en het vervelendst het klantprofiel. Irritant is ook het extra werk dat ontstaat door overheidsmaatregelen. Door de vaak korte levensduur van deze maatregelen moeten wij bijna jaarlijks onze pet anders zetten.

 

Hoe ziet jullie kantoor er in 2015 uit?

 

Onafhankelijker van maatschappijen met een beloning deels op uurtarief. Verder een verschuiving van schade naar leven en nog meer nadruk op adviesgevoelige producten en het mkb. We verwachten dat wij dan rond de 20 fte in dienst hebben.

 

collega’s hebben de branche verziekt en de consument opgehitst."

Reageer op dit artikel