nieuws

SRK-topman wendt ontslag af door wijziging dossierinzage

Archief

De rechtszaak omtrent de inzage door tussenpersonen in claimdossiers van hun klanten bij rechtsbijstanduitvoerder SRK (zie AM 1, pag. 3) blijkt een bizarre oorsprong te hebben. De zaak is niet aangespannen door een privacy verlangende verzekeringnemer, maar door een eigen medewerker van SRK. Hij eiste feitelijk het ontslag van directeur Rob Vromen om een beleidswijziging af te dwingen.

 

Uit de inmiddels gepubliceerde uitspraak van de Haagse rechtbank (nr. LJN: BG9270) komt naar voren, dat de in 2007 ingevoerde dienstverlening aan het intermediair (via het extranet inzage in lopende dossiers van cliënten) op gespannen voet staat met de wet- en regelgeving en zelfs met de statuten van SRK.

 

  &nbspDe betrokken werknemer, een advocaat in loondienst, heeft sinds augustus 2007 getracht om zijn directeur ertoe te bewegen de servicegerichte inzage in dossiers terug te draaien. Omdat hij geen andere weg meer zag, diende hij in maart vorig jaar bij de rechtbank het verzoek in om de directeur te ontslaan. Het ging hem niet om de persoon van de directeur, maar om het bedrijfsbeleid bij inzage.

 

  &nbspOp 4 december heeft de rechtbank dat verzoek ingewilligd. Vromen is door de Haagse rechtbank per 1 april a.s. ontslagen, tenzij hij voordien de gegevensoverdracht aan derden in overeenstemming brengt met alle wet- en regelgeving. Aan deze eis komt SRK inmiddels tegemoet; er is nog geen hoger beroep ingesteld.

 

  &nbspIn de kern komt de eis neer op het wijzigen van het ‘ja, tenzij’-beleid in een ‘nee, tenzij’-beleid. Zo’n beleid hoort volgens de rechtbank te gelden voor alle andere rechtsbijstanduitvoerders, dus voor concurrentienadeel hoeft niet te worden gevreesd.

 

Historie

In de zomer van 2007 trok SRK de aandacht met de aankondiging dat het ("als eerste uitvoeringsorganisatie voor rechtsbijstandverzekeringen") volledige openheid wilde geven in de dossierbehandeling. Het doel hiervan: "het intermediair optimaal ondersteunen in zijn rol naar de klant". Daarbij was wel sprake van een gebruikersovereenkomst. "Wij moeten natuurlijk voldoen aan alle regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten."

 

  &nbspToen de SRK-medewerker een advocaat had ingeschakeld, heeft SRK advies ingewonnen van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Het gevolg daarvan was dat het extranet uit de lucht werd gehaald. Op grond van de adviezen van genoemd kantoor werd een nieuwe machtigingsprocedure ontwikkeld. "Deze gold niet alleen voor gegevensverstrekking via het extranet, maar ook voor brieven, telefoongesprekken en e-mails", aldus directeur Vromen.

 

CBP-brief

Daarna kreeg de SRK inzage in een brief van het College Bescherming Persoonsgegevens (gedateerd 6 maart 2008), die was gericht aan de medewerker die bezwaar maakte tegen de inzagemogelijkheden.

 

  &nbspHet College liet daarin weten geen feitenonderzoek te zullen doen, onder verwijzing naar beperkte capaciteit en middelen. Ten aanzien van de invloed van tussenpersonen op het rechtsbijstanddossier wees het CBP erop, dat de wil van de verzekerde doorslaggevend is. "Niet vergeten moet worden dat een grote groep verzekerden de hulp van een tussenpersoon juist wenst." Het systeem van de schriftelijke machtiging voorziet hierin, aldus het CBP.

 

Reageer op dit artikel