nieuws

SRK-topman ontloopt ontslag

Archief

De rechtszaak omtrent de inzage door tussenpersonen in claimdossiers van hun cliënten bij SRK blijkt een bizarre oorsprong te hebben. De betreffende zaak was niet aangespannen door een privacy verlangende verzekeringnemer, maar door een eigen medewerker van SRK. Hij eiste feitelijk het ontslag van directeur Rob Vromen.

SRK-topman ontloopt ontslag

Uit de inmiddels gepubliceerde uitspraak van de Haagse rechtbank komt naar voren, dat de in 2007 ingevoerde dienstverlening aan het intermediair (via het extranet inzage in lopende dossiers van cliënten) op gespannen voet staat met de wet- en regelgeving en zelfs met de statuten van SRK. De betrokken werknemer, een advocaat in loondienst, heeft sinds augustus 2007 getracht om zijn directeur ertoe te bewegen de servicegerichte  inzage in dossiers terug te draaien. Omdat hij geen andere weg meer zag, diende hij in maart vorig jaar bij de rechtbank het verzoek in om de directeur te ontslaan.
Op 4 december heeft de rechtbank dat verzoek ingewilligd. Vromen (foto) is per 1 april a.s. ontslagen, tenzij hij voordien de gegevensoverdracht aan derden terugdraait. Aan deze eis is SRK inmiddels tegemoet aan het komen.
 
Zie ook: Geen inzage tussenpersoon in rechtsbijstandzaak         

Reageer op dit artikel