nieuws

Provisiekeuzemogelijkheid steen in de vijver van 1984

Archief

Dat de discussie over de hoogte van de provisie niet van vandaag of gisteren is, bewijst het openingsartikel van de eerste editie van AssurantieMagazine in 1984. Er ontstond namelijk reuring in de destijds nog belangrijke deelbranche ‘bromfietsverzekering’. Het was Rabobank Nederland, die de vlam in de pan deed slaan met de mogelijkheid voor de lokale banken om de premie te verlagen door genoegen te nemen met 12,5%, in plaats van de normale 20% provisie.

 

Deze steen in de ‘provisievijver’ werd mogelijk gemaakt door de toenmalige risicodragers van de bromfietspolis van de Rabobank: Interpolis, De Twaalf Gewesten en Otos. Zij boden de keuzemogelijkheid overigens ook aan andere tussenpersonen. De grote intermediairverzekeraars kwamen het intermediair tegemoet met het voorstel om ook de premies te verlagen, maar dan wel met behoud van de volledige provisie.

 

  &nbspDe NVA kwalificeerde deze ontwikkeling als "een bedreiging voor een van de belangrijkste pilaren van onze bedrijfstak: de provisiestructuur. Bovendien is een dergelijke keuzemogelijkheid in strijd met de Wet Assurantiebemiddeling (verbod op retourprovisie)", aldus de NVA.

 

Jeugdwerkloosheid

De Utrechtse verzekeraar Amev wilde zijn steentje bijdragen aan de bestrijding van de destijds zorgen barende jeugdwerkloosheid. Amev wilde in een periode van twee jaar 150 jonge mensen van 17 tot 23 jaar in deeltijd gaan aanstellen. Ze zouden worden gerekruteerd uit de kring van werkzoekenden die stonden ingeschreven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau.

 

  &nbspDe Amsterdamse verzekeraar NOG/De Jong had kort voor de jaarwisseling vijf schoolverlaters in dienst genomen, die na een periode van interne verkenning en opleiding een profitcenter voor recreatieverzekeringen zouden gaan vormen.

 

Onverzekerd rijden

In januari 1984 werd bekend dat de autoverzekeraars in de loop van het voorjaar hun gehele autobestand zouden gaan aanleveren aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit was vastgelegd in een wijziging van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Hiermee komt een betere controle op het onverzekerd rijden een belangrijk stuk dichterbij, meldde AM.

 

Uitvaartverzekering

De roemruchte columnist Marten Faber sprak in het reclamevakblad Adformatie schande van een uitvaartverzekeringsreclame van ’t Hooge Huys. "Rond graf en dood heb ik nooit grover met geld zien marchanderen als in deze advertentie gebeurt", aldus Faber. De advertentie kende als kopregel ‘Laat uw nabestaanden niet het kind van de rekening worden!’

 

  &nbspVerder gruwde hij van de regels waarin ’t Hooge Huys uiteenzette, dat het woord ‘nalaten’ zowel kan betekenen ‘iets achterlaten’ als ‘iets achterwege laten’, en dat vaak het laatste van toepassing is bij uitvaartkosten.

 

De Westduitse Victoria Feuer ging zijn Nederlandse belangen bundelen in een nieuw pand in Woerden. Het ging om de destijds in Amsterdam gevestigde Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekering en de levensverzekeraar Utrechtse Verzekerings Bank (UVB). Er waren ruim tweehonderd personeelsleden bij betrokken.

 

Reageer op dit artikel