nieuws

Premierestitutie voor dierenartsen

Archief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir gaat dierenartsen die hebben meegedaan aan de drie georganiseerde preventieprogramma’s premie teruggeven.

Premierestitutie voor dierenartsen

Afgelopen jaar heeft Movir drie preventieactiviteiten georganiseerd, een Samenwerkingsscan, het Timemanagement-assessment en de ergonomieworkshop 'Blijf bij de pinken!'. Door hieraan deel te nemen, konden de dierenartsen de tariefsverhoging van 1 januari 2008 terugverdienen. Per activiteit ontvangt een dierenarts één derde terug van de tariefsverhoging. Tot 44 jaar bedroeg de tariefverhoging 10% en vanaf 45 jaar betaalde men 15% meer premie. Aan de Samenwerkingsscan heeft 59% van de dierenartsen meegedaan, 52% deed mee aan het Timemanagement-assessment en 40% nam deel aan de workshop ergonomie. Dit jaar biedt Movir wederom een preventieprogramma aan.

Reageer op dit artikel