nieuws

Pensioenverzekeraars negeren bonusverbod

Archief

Enkele verzekeraars blijken na 1 januari, de dag dat het verbod op omzetgerelateerde bonusprovisies van kracht werd, voor collectieve pensioenverzekeringen nog omzetbonussen te hanteren. Argument daarvoor is dat deze producten niet onder de WFT-regels vallen. Toezichthouder AFM heeft echter al laten weten voor pensioenen wel degelijk een verbod te willen laten gelden.

 

De Amersfoortse heeft het in de provisieregeling 2009 voor het intermediair zwart op wit staan: "Een pensioenverzekering is geen complex product in de zin van de WFT. Voor pensioenverzekeringen verandert de regeling rondom de bonusprovisie vooralsnog niet."

 

  &nbspOok Delta Lloyd blijft het bestaande provisiesysteem hanteren. "Wij volgen de ontwikkelingen aangaande het BGFO en de inducementregels nauwlettend. Delta Lloyd zal waar nodig de dienstverlening en producten aan de wet en de nieuwe beloningsvormen aanpassen."

 

  &nbspZwitserleven had voor 1 januari al geen bonusstructuur voor collectieve levenpolissen. "Strikt genomen zou dat nu nog mogen, al heeft minister Bos toch duidelijk een totaalverbod aangekondigd. Wij voeren een warm pleidooi voor het uitbreiden van het bonusverbod naar pensioenpolissen", zegt verkoopdirecteur Nico Dekker. "Wij hebben behoorlijk last van maatschappijen die op dit gebied nog flink in de bus blazen."

 

Invulling

Aegon laat een beslissing over het uitkeren van bonussen afhangen van de uitkomst van overleg tussen de AFM en branchepartijen over het omgaan met de zogeheten inducement-regels. De toezichthouder komt binnenkort met een richtlijn – een guidance – voor de juiste invulling daarvan. Daarin zal naar alle waarschijnlijkheid definitief worden aangegeven dat op collectieve levensverzekeringen geen (volume-)bonussen meer mogen worden uitgekeerd.

 

  &nbspIn eerdere gesprekken met de branche heeft de AFM de mening verkondigd dat het in december definitief aangepaste Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) ook geldt voor collectieve pensioenverzekeringen en dat daarvoor dus het bonusverbod geldt. Het Verbond van Verzekeraars liet in september, in reactie op de consultatie door het ministerie van Financiën, al hetzelfde geluid horen: "Wij pleiten ervoor de inducement-norm van toepassing te laten zijn op pensioenen. Uit de contacten met onze leden blijkt dat de markt er zonder meer van uitgaat dat dit het geval is. Als pensioen niet onder het bonusverbod valt, voorzien wij dat dit mogelijk als uitwijkroute wordt benut."

 

Onbehoorlijk bestuur

Adviesketen Pensioendesk vindt dat pensioenen niet onder het bonusverbod moeten vallen. "Mocht dat toch gaan gebeuren, dan worden wij vol midscheeps geraakt", zegt directeur Henk Doornewaard. "Ik overweeg dan de overheid aan te klagen wegens onbehoorlijk bestuur. Met nog geen enkele verzekeraar hebben wij een overeenkomst en dus zijn er geen inkomsten. Ik ben nu afhankelijk van een paar maatschappijen die mij desondanks ter wille willen zijn."

 

  &nbspVakgenoot Theo Gommer, managing partner bij Akkermans & Partners – adviserend op basis van uurtarieven – ziet het anders. "Een bonusverbod voor collectieve pensioenregelingen is natuurlijk in de geest van de wet; dat zal iedereen toch begrijpen. Het is altijd de bedoeling geweest dat pensioenen ook onder de regeling zouden vallen."

 

  &nbspHet ministerie van Financiën zegt de invulling van de regels volledig over te laten aan de toezichthouder. "Daar is de AFM verantwoordelijk voor. Wij sluiten ons overigens wel aan bij de interpretatie die zij heeft gegeven."

 

Reageer op dit artikel