nieuws

Pensioendesk hekelt provisiestandpunt AFM

Archief

Pensioenadviesketen Pensioendesk stelt dat de opstelling van toezichthouder AFM inzake bonusprovisie het voortbestaan van serviceproviders op de pensioenadviesmarkt bedreigt en daarmee tevens de kwaliteit van het advies in gevaar brengt.

Pensioendesk hekelt provisiestandpunt AFM

Pensioendesk vindt dat het verbod op bonusprovisies, zoals vastgelegd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO), niet geldt voor de zakelijke markt. "Dat was na de Kamerbehandeling in november volstrekt duidelijk. In december bleek echter dat de tekst van de wijziging op het BGFO wel was aangepast: beloningen van verzekeraars aan serviceproviders die in de zakelijke markt actief zijn, mogen - uitzonderingen daargelaten - niet meer plaatsvinden." Desondanks staat in de toelichting bij het besluit dat pensioenvoorzieningen die onder de Pensioenwet vallen, niet onder het BGFO vallen.
De AFM vindt dat alle pensioenvoorzieningen onder het besluit vallen. "Dat standpunt zorgt er momenteel voor dat verzekeraars zich terughoudend opstellen ten aanzien van het maken van afspraken over kwaliteitsbeloningen met serviceproviders", zegt Pensioendesk. "Het is triest dat juist wij, als een van de weinigen, worden getroffen door de discutabele zienswijze van de AFM." De keten ziet in nettotarieven een oplossing, maar stelt dat verzekeraars onvoldoende meewerken.

Reageer op dit artikel