nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt winstprovisie in stand

Archief

Levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage blijft ook dit jaar winstprovisie uitkeren aan het intermediair. Volgens de maatschappij is daarbij geen sprake van zogeheten kwaliteitsbonussen; die beloningsvorm wordt naar verwachting later dit jaar verboden.

 

De winstprovisie is een apart element in het per 1 januari 2009 van kracht zijnde Provisiereglement voor individuele levensverzekeringen van Onderlinge ‘s-Gravenhage, die voor winstdelende levenpolissen al jaren zo’n beloning hanteert. De betreffende bepaling luidt als volgt: "De winstprovisie betreft een provisie die aan de tussenpersoon kan worden verstrekt over de waarde van de bijgeschreven winst over het voorgaande boekjaar op de levensverzekeringen van de onder haar ressorterende deelnemers. Of winstprovisie wordt toegekend en wat de hoogte ervan is, wordt jaarlijks door de directie vastgesteld."

 

  &nbspOm een toelichting gevraagd, stelt adjunct-directeur Axel de Boer: "De winstprovisie bestaat bij ons al vele decennia. Deze provisie is een vorm van doorlopende provisie, in het licht van de doorlopende zorgplicht van de tussenpersoon. Traditioneel wordt de winstbijschrijving op de polissen van onze deelnemers (verzekeringnemers) door de tussenpersoon aangegrepen voor klantcontact. Hierbij wordt gekeken naar het bij aanvang van de verzekering gestelde spaardoel en de actuele behoefte van de deelnemer. Er kan dan aanleiding zijn om de verzekering aan te passen. Er is dus geen sprake van enige vorm van kwaliteitsbonus."

 

  &nbspEen verbod op kwaliteitsbonussen is in de definitieve versie van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) niet opgenomen, maar komt naar verwachting nog voor de zomer, na consultatie van de markt door de AFM.

 

Reageer op dit artikel