nieuws

Letselschade Raad (NPP) past vergoedingen aan

Archief

De Letselschade Raad (voorheen Nationaal Platform Personenschade) heeft per 1 januari enkele vergoedingsrichtlijnen aangepast. De kilometervergoeding is niet gewijzigd en blijft dus € 0,24.

Letselschade Raad (NPP) past vergoedingen aan

Ook de ziekenhuisdaggeldvergoeding bleef ongewijzigd (€ 25), maar is aangevuld met een revalidatiedaggeldvergoeding van € 12,50. De ziekenhuisdaggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding en kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen.
De bedragen in de Richtlijn Studievertraging zijn wel gewijzigd. De nieuwe normbedragen per jaar – met tussen haakjes het oude bedrag – zijn: basisschool € 5.299 (5.135); vmbo/lbo € 12.189 (11.811); havo/mbo/vwo € 14.838 (14.378) en hbo/wo € 18.018 (17.459).

Reageer op dit artikel