nieuws

Intermediair honend over dreigende claim Verliespolis

Archief

Het meest gelezen bericht op www.amweb.nl in de laatste drie weken van december betrof het voornemen van de stichting Verliespolis om ook assurantiebemiddelaars te gaan aanpakken op het terrein van de zogeheten woekerpolissen. De reacties vanuit het intermediair bevatten veel hoon.

 

"Van een kale kip kun je niet plukken, jullie zijn zo’n vijf jaar te laat met deze actie!", luidde een van de 35 reacties van sitebezoekers. Volgens deze persoon zijn de tussenpersonen die dit massaal hebben geadviseerd ("de hit-and-run-kantoren), op dit moment allemaal failliet aan het gaan.

 

  &nbspOnder de vijf meest gelezen berichten in de afgelopen weken waren verder ‘Bedieningsconcepten Afab flink op de schop’, ‘Meeùs stopt met woningmakelaardij’ en ‘ING gaat provisie koppelen aan kwaliteit’.

 

Peiling

De peiling op AM Web was in de slotweken van 2008 uitsluitend gericht op het intermediair. Meer dan achthonderd mensen reageerden op de vraag of zij consequenties verbinden aan de vereniging van de brancheorganisaties NVA en NBVA in de Federatie Fidin. Die beweging is voor 47 kantoren reden (weer) lid te worden. Daarentegen gaven 154 mensen aan hun lidmaatschap nu juist te gaan opzeggen. Onder hen gaan naar alle waarschijnlijkheid een aantal pseudo-opzeggers schuil. Veruit de grootste groep (428) meldde nog steeds geen lid te worden, terwijl 190 sitebezoekers stelden gewoon lid te blijven.

 

  &nbspMotieven om geen lid te worden zijn, afgaande op de reacties, de hoge contributie en het wegblijven uit een uitzending van Radar. Een van azijn doordrenkte reactie luidde: "De enige reden om lid te worden zou voor mij zijn om het lidmaatschap – omkleed met redenen – per direct weer op te zeggen."

 

Nu brancheorganisaties NVA en NBVA zich hebben verenigd in de Federatie Fidin:

Totaal 819

 

Blijf ik lid 190

 

Word ik (weer) lid 47

 

Word ik nog steeds geen lid 428

 

Zeg ik mijn lidmaatschap op 154

 

Reageer op dit artikel