nieuws

Helft van zorgverzekeraars past eigen risico selectief toe

Archief

Vijftien van de dertig zorgverzekeraars hebben daadwerkelijk vormen van dienstverlening aangewezen die niet ten laste komen van het verplicht eigen risico. Daarmee wordt 58% van het totaal aantal zorgverzekerden bereikt. Sinds dit jaar is het mogelijk voor zorgverzekeraars het eigen risico selectief toe te passen. Dit meldt toezichthouder NZA in een tussenrapportage Monitor Eigen Risico.

 

Op deze manier kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden stimuleren om gebruik te maken van doelmatige zorgarrangementen die de verzekeraar heeft gecontracteerd of om zich gezond te gedragen en preventieprogramma’s te volgen.

 

  &nbspDe regeling is niet beperkt tot bepaalde zorgvormen, zodat de verzekeraars voldoende ervaring kunnen opdoen. Ook is in de regeling opgenomen dat zorgverzekeraars de kosten die samenhangen met de behandeling van diabetes, depressie, hartfalen, overgewicht of chronisch obstructief longlijden niet hoeven mee te laten tellen voor het eigen risico. Voorwaarde is wel dat de verzekerde een door de zorgverzekeraar aangewezen programma volgt ter voorkoming van de aandoening.

 

Twijfel

De verzekeraars die niet meedoen, geven als reden op dat de tijd van bekendmaken van de regeling en de invoering ervan relatief kort was. Een tweede reden is dat zorgverzekeraars twijfelen over de wijze waarop de verzekerden de regeling ervaren. "De verzekerde zal denken dat het eigen risico voor de rest van het jaar vervalt wanneer hij de ‘preferente zorg’ gebruikt. Het eigen risico wordt echter niet kwijtgescholden, maar de kosten van zorg worden niet ten laste gebracht van het eigen risico. Als de verzekerde andere zorg gebruikt die wel onder het eigen risico valt, wordt hij dus alsnog geconfronteerd met een eigen risico. Dat versterkt ‘het kleine lettertjes imago", aldus de toezichthouder.

 

Reageer op dit artikel