nieuws

Generali compenseert ook collectieve beleggingspolissen

Archief

Ombudsman Jan Wolter Wabeke heeft zijn goedkeuring verleend aan een voorstel tot compensatie van beleggingspolissen door Generali. Opmerkelijk detail daarin is, dat de maatschappij naast individueel gesloten beleggingsverzekeringen ook  collectieve pensioenpolissen opneemt in de regeling.

Generali compenseert ook collectieve beleggingspolissen

Generali is een van de elf verzekeraars die eerder bij Wabeke een compensatievoorstel ter toetsing hebben ingediend. Het voorstel is gebaseerd op eerder door de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim getroffen regelingen met Delta Lloyd, NN en ASR. Voor individuele polissen waarbij in het eerste jaar € 1.200 of meer premie is gestort, geldt een kostenmaximum van 2,45%. Is de nettogarantie minimaal 2,5%, dan worden de kosten op maximaal 2,70% gesteld. Vanaf een garantie van 4% is dat 3,10%.
Voor koopsompolissen en polissen met minder dan € 1.200 inleg in het eerste jaar gelden maxima van 2,85% (zonder garantie), 3,10% (vanaf 2,5% garantie) en 3,50% (vanaf 4% garantie).
Hoewel de aanbeveling van Wabeke niet geldt voor collectieve beleggingspolissen, past Generali de maxima ook op die groep toe. "Daar hanteren wij de kostenmaxima uit de oorspronkelijke aanbeveling." De opslag op de overlijdensrisicopremiewordt niet gematigd; die voldeed volgens Generali al aan de Wabeke-aanbeveling.
Op de individuele markt heeft Generali een aandeel van 1,7% in beleggingspolissen; in Collectief is dat een krappe 0,5%.

Reageer op dit artikel