nieuws

Geen inzage tussenpersoon in rechtsbijstandzaak

Archief

Tussenpersonen mogen in beginsel geen inzage krijgen in het verloop van een claim die door een klant is ingediend bij de rechtsbijstandverzekering. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in beschikking naar aanleiding van een kwestie bij SRK Rechtsbijstand.

Geen inzage tussenpersoon in rechtsbijstandzaak

Dit betekent dat SRK is gestopt met een faciliteit die in de loop van 2007 voor het intermediair beschikbaar werd gesteld. Tussenpersonen konden via het extranet het verloop van een claim volgen. SRK voert de rechtsbijstandverzekering uit voor dertien verzekeraars. De beschikking raakt vanzelfsprekend alle (uitvoerders van) rechtsbijstandverzekeraars. Volgens de rechtbank is de strekking van EG Richtlijn 87/344 onder meer: het voorkomen van ongewenste informatieoverdracht en het voorkomen van belangenconflicten indien sprake is van rechtsbijstand via multibrancheverzekeraars.
Er geldt een uitzondering als de klant na overleg met de behandelaar aangeeft, prijs te stellen op de gegevensoverdracht. De maatregel is niet specifiek tegen het intermediair gericht, maar geldt voor derden in het algemeen.

Reageer op dit artikel