nieuws

Fors verlies voor De Friesland

Archief

Zorgverzekeraar De Friesland heeft op zijn verzekeringsproducten een winst gemaakt van ongeveer _ 4 mln. Door tegenvallende beleggingsresultaten is het resultaat echter bijna _ 20 (0,3) mln negatief.

 Dat zei bestuursvoorzitter Hans Feenstra tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Dit is niet leuk, maar leidt niet direct tot premieverhogingen. Er staan andere jaren van goede beleggingen tegenover en onze reservepositie blijft solide."
 
   Desalniettemin heeft De Friesland het afgelopen jaar nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen op de lange termijn en heeft het gesprekken gevoerd met diverse partijen. "Dat leidde tot de conclusie dat wij menen dat op dit moment de beste kans voor verdere ontwikkeling van ons bedrijf ligt bij een voortgaande zelfstandigheid. Dit wel op de voorwaarde dat wij de uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen adequaat en voortvarend ter hand nemen", aldus Feenstra.
 
Nieuwe activiteiten
De zorgverzekeraar zegt nieuwe activiteiten te gaan oppakken naast de zorgverzekeringen, reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen. "In de loop van dit jaar zal daar meer nieuws over naar buiten komen", aldus Feenstra.
 
   Hij verwacht verder dat het aantal verzekerden met 1% zal toenemen tot 505.000. Verder sloot de zorgverzekeraar een aantal nieuwe collectieve contracten, zoals met het Centraal Justitieel IncassoBureau (CJIB) en de Oranjewoud groep. Met Empatec werd een overeenkomst gesloten op het gebied van verzuimmanagement voor circa 1.200 werknemers.
 
   In navolging van andere zorgverzekeraars is De Friesland gestart met een proef om verzekerden te vrijwaren van het betalen van hun eigen risico wanneer zij zich bij bepaalde zorgverleners melden voor een behandeling.

Reageer op dit artikel