nieuws

Financiën schept duidelijkheid over pensioenbonus

Archief

Het ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat de bepalingen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) volledig van toepassing zijn op collectieve pensioenverzekeringen. Daarmee geldt het verbod op (omzet-)bonusprovisie definitief ook voor verzekerde pensioenregelingen.

Financiën schept duidelijkheid over pensioenbonus

Over de geldigheid van het verbod op die categorie verzekeringen was discussie, omdat de tekst van het BGFO ruimte voor interpretatie overliet. Veel marktpartijen gingen ervan uit dat pensioenpolissen onder de Pensioenwet vielen en niet onder het BGFO, maar toezichthouder AFM was een andere mening toegedaan. Financiën heeft nu laten weten dat de inducement– en transparantieregels uit het besluit ook gelden voor collectieve levensverzekeringen. Omzetbonussen zijn daarmee sinds 1 januari uit den boze, kwaliteitsbonussen naar verwachting per 1 juli.
Pensioenverzekeringen vormen een groeimarkt en zijn met een premievolume van € 8,8 mld goed voor een derde van de totale inkomsten uit levenpolissen in ons land.

Reageer op dit artikel