nieuws

ELQ: ‘Weinig klanten in nood door stijging variabele rente’

Archief

ELQ Hypotheken heeft de variabele rente voor december onlangs met ruim een procentpunt verlaagd (107 basispunten) als gevolg van een daling van de interbancaire Euribor-tarieven. De geldgever, die geen nieuwe hypotheken meer sluit, spreekt tegen dat veel klanten met een variabele rente in de problemen zijn gekomen, zoals tv-programma Zembla onlangs suggereerde.

 

Dat ELQ bij de acceptatie te veel risico’s zou hebben genomen, noemt de woordvoerder "apert onjuist". "Achtduizend mensen hebben een ELQ-hypotheek gesloten; daarvan zijn er ongeveer tweeduizend deels boetevrij overgestapt naar een reguliere geldgever. Een klein aantal klanten heeft betalingsproblemen gekregen, maar dat zijn er zeker geen duizenden."

 

  &nbspDe problemen met de in de laatste jaren sterk gestegen variabele rente zijn door Zembla overdreven, aldus ELQ. In het programma werden enkele klanten met betalingsproblemen opgevoerd. "Onze variabele rente is gebaseerd op de 1- tot 3-maands Euribortarieven met een opslag. Wijzigingen worden volledig doorgegeven aan de klant. De Euribor-rente is sinds de zomer aan het dalen, zodat wij het tarief voor december zelfs met 1,07% hebben verlaagd ten opzichte van de maand ervoor."

 

  &nbspHet 1-maands en het 3-maands Euribortarief zijn sinds begin oktober met ruim twee procentpunten gedaald, na een piek te hebben bereikt van meer dan 5%. ELQ hanteert opslagen tot maximaal 4,25% voor een lening tussen 100% en 120% van de executiewaarde. Daarnaast gelden opslagen voor particuliere verhuur (0,5%), zelfstandigen (0,25%) en klanten met een eigen inkomensverklaring (0,5%).

 

Anders gepresenteerd

In de uitzending kwam ook voormalig verkoopdirecteur Ebbo de Jong aan het woord. Zembla had hem benaderd voor een uitzending over de kredietcrisis en Lehman. "Het leek nu vooral om ELQ te gaan en zo was het naar mij niet gepresenteerd", aldus De Jong. "Mijn doelstelling was het op te nemen voor de goede tussenpersonen en dat vooral zij last hebben van degenen die slechts op geld uit zijn." Hij noemt de voorbeelden die in de uitzending werden getoond "schrijnend, maar ook een beetje ongelooflijk". "Juist door het specifieke karakter van ELQ was en is het zorgvuldig omgaan met de zorgplicht een absolute vereiste. Dat we dan nog niet altijd alles kunnen voorkomen, is jammer, maar helaas een gegeven."

 

AFM

De AFM, wiens directeur Theodor Kockelkoren in het programma werd bevraagd over het toegepaste toezicht, voelde zich geroepen om een toelichting op de eigen site te plaatsen en de indruk weg te nemen dat het toezicht tekort heeft geschoten. "De AFM heeft tussen februari en augustus 2008 een onderzoek gedaan naar hypotheekfraude. In dat kader is ook bij ELQ een audit uitgevoerd naar de correcte omgang met haar tussenpersonen op het gebied van fraude- en integriteitsrisico’s. Hieruit bleek dat ELQ toereikende voorzieningen had getroffen in de bedrijfsvoering om fraude- en integriteitsrisico’s te beperken." Verder is tot maart 2008 vijftien maal een melding binnengekomen over ELQ. "In een belangrijk deel van deze signalen bleek het niet de handelwijze van de aanbieder, maar van een adviseur te betreffen. Deze signalen over adviseurs zijn gebruikt in het risicogestuurde toezicht, maar hebben niet in alle gevallen geleid tot onderzoek omdat andere signalen een hogere risicobeoordeling hebben gekregen." ELQ is verder transparant geweest over productvoorwaarden. "Dit betekent niet dat de adviseurs ook in alle gevallen deze voorwaarden en de daar bijhorende risico’s goed of überhaupt hebben toegelicht."

 

  &nbspVorig jaar zijn nog drie meldingen binnengekomen over de verstrekking van hypotheken door ELQ, maar die zijn niet in behandeling genomen omdat de geldgever kort daarna stopte met het sluiten van nieuwe leningen.

 

zijn tussenpersoon met de gevolgen van zijn advies.

Reageer op dit artikel