nieuws

Dekkingsgraad grote pensioenfondsen duikt onder 100%

Archief

Bij ABP en Zorg & Welzijn, twee van de grootste pensioenfondsen van ons land, is de dekkingsgraad in het laatste kwartaal van vorig jaar verder verslechterd en onder de 100% terechtgekomen. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) constateert dat de leden over de hele linie in zwaar weer verkeren.

Dekkingsgraad grote pensioenfondsen duikt onder 100%

De dekkingsgraad geeft aan in welke mate het pensioenfonds over vermogen beschikt om aan alle uitkeringsverplichtingen te voldoen. Bij ABP (2,7 miljoen ambtenaren) is in de laatste drie maanden van 2008 de dekkingsgraad gedaald van 118% naar 90%: het belegd vermogen is € 173 mld, tegen € 193 mld aan verplichtingen. Zorg & Welzijn (2,1 miljoen deelnemers) staat met € 71,5 mld op 92%, terwijl dat begin oktober nog 125% was.
Volgens de VB, die zo'n zestig pensioenfondsen onder de loep heeft genomen, varieert de dekkingsgraad bij de grotere fondsen nu tussen de 85% en 100%. De sterk dalende rente en de economische crisis worden als belangrijkste oorzaken genoemd. Indexering is daarom voor vrijwel alle fondsen niet aan de orde; een aantal van hen heeft bovendien de premie verhoogd.

Reageer op dit artikel