nieuws

‘Crisis biedt kansen voor coassurantie’

Archief

Volgens voorzitter Rolf van der Wal van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) bieden de negatieve ervaringen die de kredietcrisis met zich heeft meegebracht grote kansen voor de coassurantiemarkt.

‘Crisis biedt kansen voor coassurantie’

"De interesse voor risicospreiding, de kernactiviteit van onze markt, zal zeer sterk toenemen, mede omdat een oordeel over de solvabiliteit van risicodragers er niet eenvoudiger op is geworden", aldus Van der Wal in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de financiële sector zich het afgelopen jaar heeft gemanifesteerd: "De grondbeginselen van 'verstandig uitlenen en lenen van geld' zijn met voeten getreden en het fenomeen 'globalization' betekent kennelijk, dat niemand meer verantwoordelijk is voor zijn of haar daden, danwel voor die van zijn of haar ondergeschikten! Daarnaast is gebleken dat het toezicht heeft gefaald en aan de rating van rating agencies weinig tot geen waarde kan worden toegekend." De resultaten van de Nederlandse coassurantiemarkt over het afgelopen jaar laten ten opzichte van 2007 in alle branches een dalende trend zien, met rode cijfers voor de branche Brand.

Reageer op dit artikel