nieuws

Convenant lokale vrijwilligersverzekering

Archief

De staatssecretarissen Bijleveld (Binnenlandse Zaken) en Bussemaker(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Ralph Pans, topman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekenen donderdag een convenant om gemeenten aan te zetten lokale vrijwilligersverzekeringen te sluiten.

Convenant lokale vrijwilligersverzekering

Een concreet gevolg daarvan is dat er voortaan jaarlijks € 4 mln beschikbaar is voor deze verzekeringen. Uit onderzoek is gebleken dat vrijwilligersorganisaties aansprakelijkheidskwesties als een groot knelpunt ervaren. Er bestaat veel onduidelijkheid over de bestuurdersaansprakelijkheid en die van de vrijwilligers zelf. De meeste vrijwilligers(organisaties) weten niet of en hoe de aansprakelijkheid van de vereniging, de leden, het bestuur en de vrijwilligers is afgedekt. Voorts worden de risico's klein geacht en zodoende verkeerd ingeschat en vormen de kosten een obstakel. De lokale vrijwilligersverzekering kan genoemde knelpunten wegnemen en voor minder kosten, ergernis en administratieve rompslomp zorgen.

Reageer op dit artikel