nieuws

Burghthuys geeft klant volgens AFM vaak niet-passend advies

Archief

Toezichthouder AFM heeft de Valkenswaardse Burghthuys Adviesgroep een aanwijzing gegeven, omdat uit onderzoek blijkt dat het advies over beleggingsverzekeringen in een aantal gevallen niet aansluit op de situatie van de klant.

 

In dertien beoordeelde dossiers over het door Burghthuys aangeboden Toekomst Garant Plan heeft de AFM geconstateerd "dat onvoldoende informatie wordt ingewonnen over de financiële positie, de risicobereidheid, kennis en ervaring en doelstelling(en) van de cliënt". Informatie die wel werd gevraagd, is onvoldoende gebruikt als basis voor het advies. "Als de cliënt aangeeft te willen sparen, sluit het advies om een beleggingsverzekering te sluiten niet aan op de doelstelling. Als de cliënt vermogensopbouw wenst om te zijner tijd een woning te kopen, sluit een opbouwproduct met een looptijd van dertig jaar daar niet op aan, omdat mag worden aangenomen dat cliënt voornemens is om binnen dertig jaar een woning te kopen."

 

Militairen

Burghthuys heeft bij de Rotterdamse voorzieningenrechter bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing, met onder meer als motivatie dat sprake is van een homogene doelgroep (militairen). Dat kon de rechter niet overtuigen: "Specifieke informatievergaring kan niet achterwege blijven in gevallen waarin een product ‘vrijwel steeds’ aan de wensen tegemoet komt, noch als aangenomen kan worden dat bepaalde omstandigheden zich bij hen ‘gewoonlijk’ voordoen: een advies dat gewoonlijk goed is, is in uitzonderingsgevallen onjuist."

 

Reageer op dit artikel