nieuws

‘Beperking gegevensoverdracht is onwerkbaar’

Archief

De rechterlijke beschikking met betrekking tot gegevensoverdracht in rechtsbijstandzaken leidt vaak tot een onwerkbare situatie. Dat stelt Fidin, de federatie van NVA en NBVA, die de problematiek veel omvangrijker noemt. “Het intermediair is niet aan te merken als een ‘gewone’ derde, maar als behartiger van de belangen van de verzekerde.”

‘Beperking gegevensoverdracht is onwerkbaar’

Fidin heeft naar aanleiding van de 'SRK-uitspraak' geïnventariseerd in welke andere situaties de verstrekking van informatie aan het intermediair wordt beperkt met een beroep op met name privacywetgeving. "Sommige verzekeraars weigeren steeds vaker vitale informatie te delen die het intermediair nodig heeft voor een goede taakuitoefening, zoals die veelal rechtstreeks uit de Wft voortvloeit." Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het niet in kopie verstrekken van resp. het uniform pensioenoverzicht, waardeoverzichten, model 3 De Ruiter bij beleggingsverzekeringen, het aantal schadevrije jaren en het niet geven van inzicht in waardes en mutaties op effectenrekeningen.
Het onderwerp is ook ingebracht in de werkgroep Administratieve Lasten die door het ministerie van Financiën is ingesteld.
 
 
Zie ook: Verbond wil praten over inzage 

Reageer op dit artikel