nieuws

Baeten vertrouwt op veerkracht

Archief

ASR-topman Jos Baeten verwacht dat 2009 opnieuw een “jaar vol onzekerheid” wordt, waarin de bedrijfstak veerkracht moet tonen. En dat is hard nodig, nu de kredietcrisis en verdwenen consumentenvertrouwen hand in hand gaan: “Uitglijders kunnen wij ons niet permitteren.”

Het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland had vorig jaar van alle verzekeringsbedrijven het meeste last van de kredietcrisis, wat uiteindelijk leidde tot (tijdelijke) nationalisatie. "Door die kredietcrisis, in combinatie met de voortdurende aandacht voor de woekerpolisaffaire, is het sentiment van het publiek in de richting van onze sector verder afgenomen. En dat terwijl juist herstel van het consumentenvertrouwen aan het begin van vorig jaar branchebreed als een van de topprioriteiten werd gezien!"
 
   Strengere regelgeving dwingt verzekeraars en intermediair de bakens te verzetten, aldus Baeten. "Elke onderneming zal daarbij keuzes – soms pijnlijke – moeten maken die bij diens specifieke situatie passen." Herstel van het vertrouwen staat daarbij andermaal centraal. "Als intermediaire bedrijfstak moeten wij ons rekenschap geven van het feit dat wij onder het vergrootglas van media en politiek liggen. Uitglijders kunnen wij ons niet permitteren."
 
   "Dit wordt een jaar waarin verzekeraars, intermediair en hun onderlinge relatie op hun veerkracht beproefd zullen worden. De actualiteit stelt nieuwe eisen aan ons inlevingsvermogen in consumenten en daarmee aan klantgerichtheid, concurrentiekracht en verantwoord rendement. De tijd dat we ons als sector vooral zelf de maat konden nemen, is definitief voorbij." Verzekeraars en tussenpersonen moeten individueel én samen aan de slag. "Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat onze sector zal laten zien dat de veerkracht die ondernemers nu eenmaal eigen is, volop aanwezig is."

Reageer op dit artikel