nieuws

ASR trekt driekwart miljard uit voor compensatie beleggingspolis

Archief

ASR Nederland, het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland, heeft een akkoord gesloten met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolisclaim. De compensatie is met _ 780 mln groter dan de eerdere schikkingen van Delta Lloyd Groep en ING samen. Naar de huidige stand van zaken bedraagt de totale ‘woekerpolis’-schikking nu bijna anderhalf miljard.

 

ASR heeft dezelfde kostenmaximering afgesproken als Nationale-Nederlanden. Wel is een extra categorie gedefinieerd waarvoor aparte maxima zijn vastgesteld. "Wij hebben een grote en oude portefeuille beleggingsverzekeringen. Daarin zitten relatief veel polissen met hoge premies en lange looptijden. Daarom hebben wij voor polissen met jaarpremies vanaf _ 2.000 en een looptijd vanaf dertig jaar een apart kostenplafond neergezet." Dat is 2,25% voor polissen zonder garantie en 2,75% voor polissen met garantie.

 

  &nbspVolgens advocaat en Woekerpolisclaim-voorzitter Jeroen Wendelgelst was dat één van de speerpunten in de overleggen met ASR. "Het was één van de eerste verzekeraars die beleggingspolissen verkochten. Juist de oudere polissen hebben een veel hoger kostenniveau."

 

  &nbsp"We hebben tussentijds producten van het schap gehaald, de acceptatienormen aangepast en in 2009 komt er een nieuw product", zo somde Baeten de maatregelen van ASR op. "Al voor de zomer zijn we gaan praten met de beide stichtingen. Soms zijn we uit elkaar gegaan, omdat er bijvoorbeeld toch nog rechtszaken werden voorbereid. Bovendien is het niet makkelijk om alle gevolgen door te rekenen: het gaat om 1,1 miljoen polissen en 175 verschillende producten. Daarom zijn het lange onderhandelingen geweest. Voor ons was het belangrijkste dat er een generieke oplossing kwam, ook omdat de diverse producten in verschillende systemen werden geadministreerd."

 

  &nbspZo’n 60% van de lopende beleggingsverzekeringen komt in aanmerking voor een compensatie. "Het zijn er om precies te zijn 666.250", aldus Baeten. "De compensatie varieert per polis van enkele tientjes tot enkele duizenden euro’s."

 

  &nbspBaeten vindt dat verzekeraars de hand in eigen boezem moeten steken en moeten toegeven dat ook zij in de jaren van stijgende beurskoersen minder oog hebben gehad voor de risico’s: "We hebben daar een paar lessen uit geleerd. We hebben in de hoogtijdagen het besef verloren dat de beurs ook een keer naar beneden zou kunnen. We moeten als verzekeraars nu terug naar de basis en dat is garanties bieden."

 

Te actieve fondsen

Volgens Errol Keyner, namens de Vereniging van Effectenbezitters bestuurslid bij Verliespolis, zijn de scherpe kantjes van eerdere compensatieregelingen bij Delta Lloyd en NN nu weg. "Wat voor ons een belangrijk punt was, waren de verborgen kosten in beleggingspolissen. Veel fondsen hebben heel actieve beheerders. Veel handelen betekent ook veel kosten betalen door de fondsbeheerder. Die denkt vaak zijn waarde te bewijzen door heel actief te zijn, maar vaak is het beter om even niets te doen. Grote fondsen met actief beheer kunnen zelfs impact hebben op de aandelenkoersen: daarom is het beter om minder actieve fondsen aan te bieden die minder verborgen kosten hebben. ASR en NN gaan dat al doen."

 

Risicodekking

Een ander belangrijk punt was voor Keyner het vaststellen van een vaste opslag voor de risicodekking. Bij NN is 10% als maximale opslag overeengekomen; voor ASR is dat 16%. "Dat heeft ermee te maken dat de sterftetafels waar NN mee werkte, ouder waren." De norm van 16% wordt mogelijk ook met terugwerkende kracht opgenomen in de overeenkomst met Delta Lloyd, die nog een bandbreedte van 11% tot 22% kent. "In de Wabeke-aanbeveling wordt de nadruk gelegd op de beleggingskant, door een maximum te stellen aan de jaarlijkse kosteninhouding. De verzekeringskant blijft daarin echter onderbelicht. Dat hebben wij nu rechtgezet. Verzekeraars hebben allemaal een andere kijk op de winst die uit de opslag moet worden gehaald; daarom variëren de gehanteerde opslagen van nul tot tientallen procenten."

 

Volgende deals

Eerder sloot Delta Lloyd Groep een schikking voor 445.000 polissen ter grootte van _ 300 mln en ING voor 730.000 polissen ter grootte van _ 365 mln. De volgende partijen met wie een akkoord wordt bereikt, zijn waarschijnlijk Eureko en SNS Reaal; Aegon heeft zelf de kosten van beleggingspolissen verlaagd, maar nog geen akkoord gesloten met behartigers van de belangen van polishouders. "Dan hebben we met 90% van de markt een oplossing getroffen. De regeling met ASR heeft overigens een grote rol gespeeld in het versnellen van volgende regelingen; er stonden nog wat onderwerpen open. Dit is de meest belangrijke schikking tot nu toe", aldus Wendelgelst.

 

  &nbspReeds beëindigde polissen krijgen dezelfde behandeling als de lopende portefeuille, maar klanten moeten zich zelf melden bij ASR. "Wij gaan daar wel oproepen toe doen met onder meer advertenties", aldus Wendelgelst.

 

  &nbspOok ASR heeft een pot ‘schrijnende situaties’, die _ 85 mln groot is. "Die wordt aangewend voor verliezen door gedwongen afkoop of premieverlagingen wegens scheiding of ziekte en zogeheten ‘nihilstellingen’, waarbij de kosten het opgebouwde vermogen hebben opgegeten."

 

dat we een paar lessen hebben geleerd."

Reageer op dit artikel