nieuws

AFM werkt aan richtsnoer voor vaststellen van risicoprofiel

Archief

Minister Bos (Financiën) maakt op korte termijn de stukken openbaar die inzicht geven in de discussie tussen het ministerie en onderzoeksinstituut IFO over het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen. Voor het vaststellen van risicoprofielen komt de AFM voor juli met een richtsnoer, zo heeft Bos de Kamer laten weten.

 

Bos verwijst in zijn brief aan de Tweede Kamer naar een onderzoek naar het vaststellen van een risicoprofiel van klanten die een beleggingsverzekering sluiten. "Volgens de onderzoekers zijn er grote verschillen tussen de risicovragenlijsten die door (bank-)beleggingsondernemingen worden gebruikt om risicoprofielen van beleggers vast te stellen." Dat zou vergaande verschillen in het advies met zich meebrengen. "Met u ben ik van mening dat het niet wenselijk is dat een belegger bij verschillende beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders een significant ander risicoprofiel zou worden toegekend en dat een beleggingsadvies of beheersbeslissing in het kader van vermogensbeheer daardoor significant anders zou uitpakken." De AFM doet daar nu onderzoek naar en komt voor juli met richtsnoeren. Eerder hamerde de toezichthouder er bij het intermediair al op dat het productadvies moet aansluiten op het risicoprofiel. In juli moet ook meer duidelijk zijn over het aanscherpen van de eisen voor huisfondsen van verzekeraars.

 

IFO-onderzoek

IFO kreeg begin 2007 de opdracht om de markt voor beleggingsverzekeringen in kaart te brengen om meer inzicht te krijgen in de kosten ervan. Uiteindelijk gaf IFO die opdracht na tal van vertragingen en meningsverschillen met Financiën weer terug, waarna de AFM vorig jaar zomer het onderzoek afrondde.

 

  &nbspDe Tweede Kamer wilde inzicht in het hoe en waarom van het vastlopen van het onderzoek; Bos zegde in oktober toe dat te willen geven, maar wilde eerst de discussie met IFO afronden. Dat is nu gebeurd; overigens hebben Kamerleden al op vertrouwelijke basis inzicht gekregen in de briefwisseling tussen ministerie en onderzoeksinstituut. "Ik heb met IFO overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor afwikkeling van het contract. Dit betekent dat ik onder meer op korte termijn de stukken die inzicht bieden in het verloop van het IFO-onderzoeksproces, in bewerkte, geanonimiseerde vorm, openbaar zal maken", aldus de minister.

 

  &nbspWat precies besproken is tussen beide partijen, blijft onduidelijk. "Wij hebben het onderzoeksproces met het ministerie geëvalueerd en hebben daar voor beide organisaties leermomenten in gevonden. Het IFO heeft ervaren dat de politieke zeeën zeer hoog kunnen gaan", zegt voorzitter Evert Jan Lammers.

 

Reageer op dit artikel