nieuws

Aanzienlijk minder gedwongen ontslag bij reorganisatie Amfas

Archief

In enkele tientallen gelijktijdig gehouden presentaties heeft het personeel van de Amfas Groep op 23 januari 1984 kennis kunnen nemen van de voorgenomen reorganisatie. In het oorspronkelijke plan zouden er van de 4.100 personeelsleden circa 725 in de eerstvolgende drie jaar door gedwongen ontslag moeten afvloeien. Na onderhandelingen met de vakbonden was dit aantal teruggebracht tot 220.

 

Nationale-Nederlanden was als reddende engel voor het in Rotterdam zetelende concern opgetreden. De jongste jaarcijfers onderstreepten de noodzaak van die redding. Was Amfas in 1982 geconfronteerd met een verlies van ( 70 mln, in 1983 bedroeg het negatieve resultaat ruimschoots (100 mln.

 

  &nbspIn het reorganisatieplan gold onder meer als doelstelling voor de periode 1984-1986, dat gestreefd zou worden naar ten minste behoud van het marktaandeel dat de Amfas Groep in 1982 kende: 5% in levens- en 2,5% in schadeverzekeringen.

 

Combinatiepolis

Stad Rotterdam kwam 25 jaar geleden op de proppen met een combinatie van een risicoverzekering en een uitvaartverzekering. Dit product kreeg de naam ‘Tarief 1984’ meer.

 

  &nbspHoewel het risicokapitaal verreweg overheersend is, gold voor de verzekering niet de nieuwe provisieregeling voor zuivere risicoverzekeringen. Die was namelijk een stuk minder aantrekkelijk gemaakt door de gezamenlijke levensverzekeraars. "Buitendienstmedewerkers vertellen hoe de verzekering telt voor de bonusprovisie", aldus Stad Rotterdam.

 

Alternatieve geneeswijzen

De Goudse introduceerde ‘De Alternatieve Polis’. Deze verzekering voor alternatieve geneeswijzen was beschikbaar voor alle Nederlanders beneden de 60 jaar, "dus ongeacht of men vrijwillig of verplicht bij een ziekenfonds dan wel bij een particuliere verzekeraar verzekerd is".

 

  &nbspInterpolis en DeltaLloyd lanceerden kort na elkaar pakketkortingen voor verzekerden uit de agrarische sector. Vanzelfsprekend was de korting afhankelijk van het aantal polissen dat werd ondergebracht. Bij Delta Lloyd werd het uiteindelijke kortingspercentage tevens bepaald door de hoogte van het totale premiebedrag.

 

‘Verzekeren. Voor als¼’

In het najaar van 1983 had het Verbond van Verzekeraars een slagzinnenwedstrijd uitgeschreven. Dit gebeurde in het kader van de campagne ‘Verzekeren. Voor als¼’. Een dikke duizend branchegenoten hadden suggesties ingezonden. De winnaar zou een lang weekeinde Londen voor twee personen ontvangen.

 

  &nbspDe uitverkoren inzending was van Job van ’t Veer, destijds hoofd Buitendienst van ziektekostenverzekeraar ONVZ. Zijn inzending luidde:

 

"Sta je net op eigen benen, breek je er één.

 

Verzekeren.

 

Voor als je net op eigen benen staat."

 

Reageer op dit artikel