nieuws

ZLM maakt avp duurder en dekking uitgebreider

Archief

ZLM Verzekeringen heeft tegen een premieverhoging de voorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp) per 1 mei aangepast.

In de eerste plaats is de verzekerde som opgetrokken van f 1 mln naar f 2 mln. Verder is de polisdekking uitgebreid met schade door een ‘vriendendienst’. De maximum uitkering bedraagt f 10.000 per gebeurtenis met een eigen risico van f 250. Ook het eigen risico voor schade aan goederen die de avp-verzekerde tijdelijk ‘onder zich had’ is verhoogd van f 150 naar f 250 per gebeurtenis. De aanpassing van de voorwaarden gaat gepaard met een premieverhoging, en wel van f 50 naar f 55 per jaar.
Inboedelpolis
De dekking van de woonhuisverzekering van ZLM wordt beperkt. Bij een leegstaand huis is diefstalschade alleen nog gedekt, indien er aan de buitenkant van de woning sporen van inbraak te vinden zijn. Het eigen risico bedraagt dan f 500. Diefstalschade aan antennes en zonweringen is voortaan wel gedekt.
Pakketpolis
Een vergelijkend onderzoek onder twaalf verzekeraars zou hebben uitgewezen dat pakketverzekeringen met premiekorting lang niet altijd goedkoper zijn dan individuele polissen van de Zeeuwse maatschappij.
Volgens ZLM kunnen haar individuele polissen goed concurreren met de pakketverzekeringen van deze aanbieders. Uitgaande van een woonhuisverzekering (incl. glas) van f 200.000, een inboedelpolis van f 90.000, en een avp (f 2 mln) is de ZLM-premie f 340 in Zeeland en f 410 in de grote steden in Brabant, claimt ZLM – zonder pakketkorting – een zeer goed aanbod te hebben. “Het verschil met andere maatschappijen is vaak meer dan f 100 per jaar”, aldus ZLM.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.