nieuws

Wat bieden verzekeraars onder EB-vlag?

Archief

In de afgelopen maand heeft AM onder een vijftigtal maatschappijen een schriftelijke enquête gehouden over ‘employee-benefits’: de producten, de diensten en de samenwerkingsverbanden. Uit de enquête blijkt dat op dit moment slechts enkele maatschappijen met recht kunnen spreken van een EB-programma; de meeste verzekeraars zijn nog druk bezig met het op- en/of uitbouwen van een productenpakket onder EB-vlag.

Diverse maatschappijen hebben er in hun beantwoording op gewezen dat de opstelling van een EB-programma primair op de weg van het onafhankelijk intermediair ligt. Deze verzekeraars beschouwen zichzelf louter als leverancier van bouwstenen voor zo’n pakket.
Wat de enquête betreft: acht aangeschreven maatschappijen hebben laten weten dat zij geen activiteiten op EB-terrein ontplooien, te weten Amev-Interlloyd, Falcon, Legal & General, Movir, NOG, Proteq, Robein en Sun Alliance Leven. Vijf maatschappijen gaven aan niet aan de enquête te willen meewerken, te weten NVS, SFB, Royal Nederland, Winterthur en Zilveren Kruis. Niet gereageerd hebben: ABN Amro, Altis, Het Anker, Fair Go, Univé en VVAA.
Aegon Naam EB-programma: Introductie medio 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: De Twaalf Provinciën, ArboNed Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Arbo-cursussen, gratis gezondheidslijn Bijzondere diensten voor intermediair: Opleidingen, begeleiding bij advisering/presentaties Personal Benefits Statement: Ja, introductie in 1998, ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: In overleg met intermediair. De Amersfoortse Naam EB-programma: Het Amersfoortse Personeels Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën, Commit-Arbo, Arborg Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Periodiek geneeskundig onderzoek, rugonderzoek, zorgbemiddeling Bijzondere diensten voor intermediair: Opleiding, presentaties Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: De Amersfoortse Bijzondere samenwerkingsverbanden: OZ-Breda, diverse rug-adviescentra Amev Naam EB-programma: Employee Benefits Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Avios Bijzondere diensten voor intermediair: Ondersteuning via inspectiekorps. Verdere EB-hulp is in ontwikkeling. Personal Benefits Statement: Ja, introductie binnenkort. Ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: In overleg met klant en distributiekanaal. Bijzondere samenwerkingsverbanden: Amev Pensioen & Zorg wil toegang gaan bieden tot een full-service-concept rond de factor arbeid. Voor met name non-assurable-benefits en (financiële) diensten, wordt gezocht naar strategische partners, binnen en buiten het Fortis-concern. Anova Naam EB-programma: Hart voor de Zaak Verzekeringsproducten: WAO-gat + excedent, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: AVA, ArboNed, De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Via volmachthouder Nedasco Bijzondere samenwerkingsverbanden: Het totale pakket is een samenwerkingsverband met Avéro, Amev-Interlloyd, UAP-NieuwRotterdam. Anoz Naam EB-programma: PersoneelsZorgProgramma Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Loonschade-service (werkgever), ClaimCare (werknemer) en verzuimpreventie door middel van onder meer wachtlijstbemiddeling, privékliniek en preventiecursussen. Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in samenwerking met Delta Lloyd. Verzorging EB-administratie: Anoz Bijzondere samenwerkingsverbanden: Inschakeling specifieke zorgdienstverleners: Versloot en Partners (psychologen), Stichting Ergonomie en Preventie STEP (rugpreventie), Assessment & Interventie Centra Nederland (onderzoek naar en beïnvloeding van psychische problemen), privéklinieken. Avéro Naam EB-programma: Bedrijfs Zorg Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arboned, Arbo Unie, Stigas, De Twaalf Provinciën Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Wachtlijstbemiddeling, Arbo-advisering, gezondheidsmanagement Bijzondere diensten voor intermediair: Marktbewerkingsondersteuning Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Avéro. In ontwikkeling is administratieve dienstverlening voor het intermediair gebaseerd op de salarisadministratie bij de werkgever. AXA Leven Naam EB-programma: Bedrijven Pensioenfonds. Dit is geen specifiek EB-programma, maar een serie producten die passen onder de noemer employee-benefits. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Twee servicepakketten (standaard en uitgebreid). Bijzondere diensten voor intermediair: Budgetteringsprogramma voor de berekening van diverse pensioenvarianten. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: AXA Leven Beon Naam EB-programma: Nu alleen losse producten. Aan compleet EB-programma wordt gewerkt. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, aov, WAO-gat + excedent, ziektewet. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Beon Advies Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Informatiebijeenkomsten Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Beon Bijzondere samenwerkingsverbanden: Met een zorgverzekeraar Centraal Beheer Naam EB-programma: Geen EB-programma, omdat al onze werkgever/werknemerproducten al logisch op elkaar aansluiten. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten). Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, DTP, Arbo Unie, Arbo Groep GAK Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Alle gewenste diensten, in overleg met klant. Personal Benefits Statement: Ja, in eigen huis ontwikkeld. Verzorging EB-administratie: Centraal Beheer DBV Leven Naam EB-programma: Geen EB-programma, omdat DBV producten op individuele basis samenstelt voor de relatie van het intermediair. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon Delta Lloyd Naam EB-programma: Personal Employee Benefits Verzekeringsproducten: Pensioenregeling, VUT-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering + excedent, ziektewetverzekering, ziektekostenverzekering (inclusief gemengde collectiviteiten), gouden handdrukregelingen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor intermediair: Eén coördinatiepunt, marketing- en verkooptraining, rapportage op basis van arbeidsvoorwaardenscan, ondersteuning op arbeidsvoorwaardenterrein. Personal Benefits Statement: Ja, in eigen huis ontwikkeld. Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon of Delta Lloyd Bijzondere samenwerkingsverbanden: Anoz voor ziektekosten Elvia Naam EB-programma: Geen EB-programma. Elvia biedt de tussenpersoon wel een compleet productenpakket. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (in de loop van dit jaar incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, overlijdensrisico. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Voorkeursarbodiensten: De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Verschilt per geval Erasmus Naam EB-programma: Nog geen EB-programma. Diverse EB-verzekeringen worden nu los aangeboden. Verzekeringsproducten: Pensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Personal Benefits Statement: Nee Generali Naam EB-programma: Introductie eind 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor intermediair: Collectief pensioensoftware Personal Benefits Statement: Ja, op termijn. Ontwikkeling door extern bureau. Geové Naam EB-programma: Geen EB-programma. Geové biedt wel enkele losse producten. Verzekeringsproducten: Aov, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Zorgmakelaar, revalidatieprogramma’s, psychische hulpverlening Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Geové De Goudse Naam EB-programma: Personeelszorg Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, doorlopende reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Zorgbemiddeling, verzuimbegeleiding Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld door eigen softwarehuis Informatikum. Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor, eventueel in overleg met tussenpersoon en maatschappij. Hooge Huys Naam EB-programma: Geen specifiek EB-programma. Intermediair stelt totaalpakket voor relatie samen. Hooge Huys kan producten leveren. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor of assurantietussenpersoon Maatschappij: Interpolis Naam EB-programma: Interpolis Personeelsarrangement Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, motorrijtuigen, inboedel, opstal, recreatie, rechtsbijstand, doorlopende reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Accountmanagement, risico-inventarisatie, zorgbemiddeling Bijzondere diensten voor intermediair: , Accountmanagement, servicedesk, hulpmiddel voor risico-inventarisatie Personal Benefits Statement: In ontwikkeling. Interpolis werkt ook aan Employer Benefits Statement (soort bundeling van alle PBS’en van de werknemers). Verzorging EB-administratie: Interpolis Bijzondere samenwerkingsverbanden: Health Connect Nederland Levob Naam EB-programma: Levob Verzekerd Preventie Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Eventueel bijdrage in kosten arbodienst. Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon MeanderZorg Naam EB-programma: Introductie in tweede helft 1997 Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, Arbogroep Holland, MBA Personal Benefits Statement: Nee Nationale-Nederlanden Naam EB-programma: Personeels Zekerheids Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën, KLM Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Analyse en advies, administratie per werknemer via Connect, bedrijfsgezondheidszorg op maat, bemiddeling door verzekeringsadviseur bij inlenen flexibele arbeid via Start Bijzondere diensten voor intermediair: EB-helpdesk, Connect (kijk- en mutatiefunctie), Start-bemiddeling en bedrijfsgezondheidszorg op maat Personal Benefits Statement: Ja, medio 1997. Ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van situatie Bijzondere samenwerkingsverbanden: Eigen ziekenfonds en samenwerking met ZAO, ZorgVoorzieningen Nederland (ZVN) voor reïntegratie, diverse zorgverleners op het gebied van psychische hulpverlening, orthopedische hulpverlening, bewegingsapparaat en thuiszorg. Nieuwe Hollandse Lloyd Naam EB-programma: Geen specifiek EB-programma. Intermediair stelt totaalpakket voor relatie samen. Nieuwe Hollandse Lloyd kan producten leveren. Verzekeringsproducten: ANW-hiaat, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Magazine ‘Blauwdruk’ Bijzondere diensten voor intermediair: Magazine ‘Blauwdruk’ Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van situatie. Nuts Naam EB-programma: Zeker Beter Totaal Plan + Verzekeringsproducten: Ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen en binnenkort ook ANW-hiaat, aov en WAO-gat. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Managed care, bezoek door deskundige samen met tussenpersoon. Bijzondere diensten voor intermediair: Helpdesk, info-bijeenkomsten Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Nuts Bijzondere samenwerkingsverbanden: Tal van zorgverleners Ohra Naam EB-programma: Drimensie Plan Verzekeringsproducten: Pensioen (op termijn), aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Preventie- en reïntegratiedienstverlening, arbodienstverlening Personal Benefits Statement: Nee, is wel in ontwikkeling. Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor Bijzondere samenwerkingsverbanden: Diverse preventie- en reïntegratiedienstverleners, zoals de AFP Preventiecentra, rugadviescentra, eerstelijnspsychologen. ONVZ Naam EB-programma: Introductie eind 1997. Verzekeringsproducten: Ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), aov en ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee, nog niet Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Preventieprogramma’s Bijzondere diensten voor intermediair: Presentaties Personal Benefits Statement: Nee, nog niet. Ontwikkeling door extern bureau. Optas Pensioenen Naam EB-programma: Introductie medio 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Gegevens verzamelen en analyseren, daarna follow-up via persoonlijke risico-analyse en verzekeringsoplossing Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Combinatie werkgever/verzekeraar Maatschappij: Reaal Naam EB-programma: Arbeidsvoorwaardenverzekeringen van Reaal Bedrijven Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arbo Groep Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Afvloeiingsregelingen via Reaal Inkomen Garantieplan, onder andere met cursus Pensioeninzicht via De Essenburgh, outplacement via Start, SWA of Walgemoed, budgetvoorlichting via Nibud. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Reaal; in verband met Ziektewet ook Cadans en GAK Rijnmond Naam EB-programma: Introductie in najaar 1997 Verzekeringsproducten: Aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Managed care, statements Bijzondere diensten voor intermediair: Automatisering, statements Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon of gecombineerd Bijzondere samenwerkingsverbanden: Strategische samenwerking met Elvia en Erasmus Stad Rotterdam Naam EB-programma: Geen specifieke naam Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, Twaalf Provinciën Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Al naar gelang behoefte van werkgever, bijvoorbeeld arbeidsdeskundige Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van wens klant Tiel Utrecht Naam EB-programma: Introductie in najaar 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet. Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor of assurantietussenpersoon Turien & Co (volmachtbedrijf) Naam EB-programma: Geen specifieke naam. Turien & Co maakt gebruik van EB-productonderdelen van volmachtgevers als Nationale-Nederlanden, De Goudse, Nuts, UAP-NieuwRotterdam en Alpina. Verzekeringsproducten: Aov (najaar 1997), ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Geautomatiseerde aanlevering van personeelsgegevens, ‘managed care’ (wachtlijstbemiddeling, substitutie van zorg, preventie- en reïntegratieprogramma’s). Personal Benefits Statement: Nee, nog niet. Ontwikkeling in samenwerking met externen. Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van het product door Turien of extern. UAP-NieuwRotterdam Naam EB-programma: Introductie in najaar 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arbo Management Groep. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: UAP-NieuwRotterdam Bijzondere samenwerkingsverbanden: Ziekenfonds Anova Zürich Naam EB-programma: Introductie eind 1997/begin 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Zwitserleven Naam EB-programma: Introductie eind 1997/begin 1998 Zwolsche Algemeene Naam EB-programma: Introductie medio 1998

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.