nieuws

VVAA 12% meer groepswinst

Archief

Bij VVAA steeg vorig jaar het technisch resultaat uit schadeverzekeringen van f 3,6 mln naar f 6,8 mln. Het resultaat uit schadeverzekeringen daalde van f 13,3 mln naar f 9,5 mln. De groepswinst steeg met 12% naar f 18,5 mln.

VVAA , verzekeraar voor en belangenbehartiger van (para)medici, had in 2000 een omzet in schadeverzekeringen van f 138,9 mln (+8%). Het gaat hierbij om alle branche, maar vooral om medische verzekeringen (ziektekosten en aov) en autoverzekeringen. Behalve de branche WA-auto en overige verzekeringen, droegen alle branches bij aan het positieve resultaat van f 6,8 (3,6) mln.
In de levensector bedroeg de omzet f 148,9 mln (+10%). In het verslagjaar werd de premievrije normpensioenportefeuille voor huisartsen en medisch specialisten overgedragen aan de artsenpensioenfondsen. Hierdoor namen de beleggingsopbrengsten af en bleef de totale omzetstijging beperkt. Het totale verzekerde bedrag in de levensector kwam uit op f 5,5 (6,4) mld.
De VVAA (596 fulltime-medewerkers) is niet alleen verzekeraar, maar behartigt de belangen van de ruim 70.000 medici en paramedici die zijn aangesloten bij de Vereniging VVAA (die enig aandeelhouder is van de VVAA groep). De groep omvat bureaus voor praktijkadvisering, juridische dienstverlening,, belastingadvies, accountancy, en omvat een assurantiekantoor, een reisbureau, en een congresorganisatie. De totale omzet, inclusief verzekeringen en beleggingsopbrengsten, bedroeg f 469,7 (460,1) mln. Het totale nettoresultaat kwam uit op f 18,5 (16,5) mln.
Het eigen vermogen bedroeg f 189,0 (171,2) mln. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.