nieuws

Vier bedrijven raken RMIA-titel kwijt

Archief

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft vier bedrijven geschrapt uit het RMIA-register (Register Makelaar in Assurantiën). Eén registermakelaar werd uitgeschreven uit het personenregister.

Reden voor het schrappen van de registratie is dat niet is voldaan aan de PE-eisen. Een registermakelaar moet jaarlijks acht PE-punten halen, wat overeenkomt met twee studiebijeenkomsten van een dagdeel. Een bedrijf mag zich Registermakelaardij in Assurantiën noemen als minimaal de helft van de feitelijk leiders staat ingeschreven in het personenregister. Naar rato van het aantal medewerkers moet jaarlijks een bepaald aantal PE-punten worden gehaald. Zo moet een bedrijf met twee fte aan medewerkers twintig PE-punten behalen; voor 99,1 t/m 249 fte is de eis 160 punten.
SAR controleerde via een steekproef of de bedrijven de gestelde PE-norm hadden gehaald. “De vier bedrijven zijn op eigen verzoek van de lijst gehaald, omdat zij aangaven niet aan de PE-eisen te kunnen voldoen”, zegt een woordvoerder van SAR, die zegt tevreden te zijn over de uitkomsten. “Temeer gezien het feit dat wij voor de branche de hoogste eisen stellen op het gebied van permanente educatie.” In het bedrijvenregister zijn momenteel 106 bedrijven ingeschreven; het personenregister telt 215 inschrijvingen.
Deze en volgende maand wordt bij twaalf kandidaten een mondelinge toelatingstest afgenomen. In december zijn drie nieuwe registermakelaars ingeschreven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.