nieuws

Verbond herhaalt klacht belastingplan

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft het voorleggen van het wetsvoorstel ‘Belastingen in de 21ste eeuw’ aan de Raad van State, aangegrepen om zijn bezwaren tegen het plan te herhalen.

Volgens het Verbond wordt de budgettaire doelstelling van het belastingplan – een bezuiniging van f 1,5 mld door beperking van de aftrek van lijfrentepremies – niet gehaald.
“Uit Nipo-onderzoek is namelijk gebleken dat 77% van de lijfrente-polishouders een pensioentekort heeft”, zo stelt het Verbond. Volgens de verzekeraars komen deze mensen dus ook in het nieuwe belastingregime voor aftrek in aanmerking. “Bovendien wordt er geen rekening mee gehouden dat lijfrente-uitkeringen in de toekomst een jaarlijkse stijgende, substantiële belastingopbrengst genereren”, aldus het Verbond.
Overigens zegt het Verbond het wel eens te zijn met de doelstellingen van de nieuwe oudedagsparaplu: namelijk het fiscaal faciliëren van pensioenopbouw (in 35 jaar tijd) tot 70% van het laatstverdiende loon, én het voorkomen van oneigenlijk gebruik van de fiscale aftrek van lijfrentepremies. Het Verbond vreest echter “dat de overheid een adequate pensioenopbouw ondergeschikt maakt aan een bezuinigingsdoelstelling.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.