nieuws

Technisch resultaat in ziektekosten minder slecht

Archief

De ziektekostenverzekeraars verbeterden vorig jaar het totale technische resultaat met 30% tot -e56 mln. Het nettoresultaat daalde met 447% naar e -67 mln. De verzekerde betaalde gemiddeld een jaarpremie van e 955; 14% meer dan in 2001.

Vorig jaar hadden de particuliere private verzekeraars een e 5,7 (5,0) mld aan baten. Het premie-inkomen steeg met 16% van e 4,1 mld naar e 4,7 mld. Hiervan had e 4,0 (3,3) mld betrekking op maatschappijpolissen – hetgeen 16% meer is – en e 910 (805) mln op standaard(pakket)polissen. Genoemde cijfers zijn inclusief aanvullende tandarts- en klassedekkingen voor particulier verzekerden, maar exclusief de aanvullende ziekenfondsverzekeringen. De cijfers zijn afkomstig uit enquête van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars. Zorgmonitor 2002, het Vektis-jaarboek met cijfers, verschijnt medio september.
De lasten kwamen in het private bedrijf uit op e 5,8 (5,1) mld. Hiervan had e 5,1 (4,4) mld betrekking op schade (+15%), waarvan e 3,5 (3,0) voor maatschappijpolissen (+16%).
Het totale technisch resultaat kwam uit op e -56 (-74) mln, en het totale niet-technisch resultaat op e -11 (89) mln. Het nettoresultaat bedroeg e -67 (15) mln. Vektis splitst genoemde resultaten niet uit naar maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen. “Dit omdat de resultaten op de standaard(pakket)polissen vanwege de pooling rond nul moeten uitkomen.”
Aanvullend
De aanvullende ziekenfondsverzekeringen brachten e 1,1 (0,9) mld op aan baten. De lasten bedroegen e 1,0 (0,9) mld. Het technisch resultaat daalde van e 61 mln naar e 59 mln. Het niet-technisch resultaat kwam, net als in 2001, uit op e -30 mln. Het nettoresultaat daalde van e 31 mln naar e 29 mln.
De publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars hadden e 1,2 (1,1) mld aan baten en e 1,2 (1,1) mld aan lasten. Het technisch resultaat, tevens nettoresultaat, daalde van e 1 mln naar e -16 mln.
Ziekenfonds en totaal
De ziekenfondsen hadden een omzet van e 15,4 (14.0) mld. Hun technisch resultaat daalde van e 7 mln naar e -177 mln. Het nettoresultaat daalde van e 70 mln naar e -170 mln.
De totale zorgverzekeringsmarkt ontving e 23,4 (21,0) mld aan baten. De lasten beliepen e 23,6 (21,0) mld. Het resultaat voor beleggingen kwam uit op e -190 (-5) mln. Het niet-technisch resultaat bedroeg e -34 (122) mln. Het totale nettoresultaat kwam uit op e -224 (117) mln.
Premies
De private verzekerden betaalden vorig jaar voor hun maatschappijpolis (eventueel met aanvullende dekking) een jaarpremie van gemiddeld e 955 (838). Dat is 14% meer dan in 2001. De publiekrechtelijk verzekerden betaalden in het totaal e 1.294 (1.420). Hiervan had e 207 (218) betrekking op de nominale premie (+5,5%) en e 1.202 (1.087) op de procentuele premie (+10,6%). Ogenschijnlijk lijkt het er op, dat de private verzekerden goedkoper uit zijn dan de publiekrechtelijk verzekerden. Zij betalen echter – in tegenstelling tot de ‘publiekrechtelijken’ – ook wettelijke bijdragen (2002: e316) en hebben in de regel een verzekering met een eigen risico.
Voor de aanvullende ziekenfondsverzekering werd vorig jaar gemiddeld e 112 (94) per jaar betaald (+19%).
De ziekenfondsverzekerden betaalden gemiddeld e 1.129 (1.075). Hiervan had e 142 (125) betrekking op nominale premie (+13%) en e 977 (950) op procentuele premie (+3%).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.