nieuws

Structuurwijziging ONVZ met het oog op meer speelruimte

Archief

De onderlinge ziektekostenverzekeraar ONVZ heeft zijn juridische structuur gewijzigd, met onder meer als uitkomst dat het ziektekostenverzekeringsbedrijf is ondergebracht in een NV. Deze stap is gezet “om in de toekomst beter te kunnen inspelen op mogelijke samenwerkingsverbanden.”

“De statutaire doelstelling om geen winst te maken, zoals dat bij de onderlinge status het geval was, blijft onder de nieuwe NV-structuur onverkort van kracht”, aldus ONVZ.
De maatschappij wijst er voorts op, dat de nieuwe juridische structuur inhoudelijk zowel voor tussenpersonen als verzekerden geen consequenties heeft. De aandelen van ONVZ Ziektekostenverzekeraar zijn ondergebracht bij de inmiddels opgerichte ONVZ Holding BV, waarvan algemeen directeur drs D.J. van Boven de bestuurder is. De aandelen van de holding zijn in beheer bij de Vereniging ONVZ. Het bestuur van deze vereniging, dat tevens als raad van commissarissen van de holding fungeert, bestaat uit drs P.B. de Ridder, J.W. Koch, C.H. Wellhüner, mr J.J. Stael en drs C.J. Wolfhagen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.