nieuws

Sterk verbeterde resultaten Eureko

Archief

Eureko, de overkoepelde holding boven Achmea, heeft in de eerste helft van dit jaar de winst sterk verbeterd tot e 269 mln, daar waar vorig jaar nog e 37 mln verlies werd geleden.

Eureko schrijft de resultaatverbetering toe aan drie zaken: een rigoureuze reductie van kosten, vruchtbare beleggingen en sterk verbeterde resultaten bij de schadeverzekeringen. De kostenbesparing heeft e 40 mln opgeleverd, onder meer dankzij een personeelsreductie van ruim zeshonderd werknemers tot 14.600. In het schadebedrijf daalde de combined ratio (verhouding schadeclaims plus kosten versus het premie-inkomen) tot 91,8% (97,0%). De verbetering is toe te schrijven aan de extreem lage schaderatio van 65,3% (71,3%).
Van de totale Eureko-premieomzet van netto e 2.873 mln (+7,6%) werd in de eerste zes maanden e 2.323 (2.238) mln (+3,8%) binnengebracht door Achmea. Het technische verzekeringsresultaat daalde in ons land tot e 182 (238) mln, door een fors lager resultaat Leven van e 41 (152) mln. Het resultaat Schade steeg daarentegen, dankzij de al eerder gememoreerde afname van de schadelast, tot e 108 (54) mln. Het resultaat Zorg was stabiel: e 33 (32) mln bij een sterk gestegen premieomzet van e 907 (799) mln. Kostenstijgingen en overheveling van ziekenfondsdekkingen naar particuliere verzekeraars noemt het concern als redenen voor de groei.
Leven
Het premie-inkomen Leven van Eureko steeg met 5,8% tot e 1.314 (1.242) mln. De groei in Nederland wordt omschreven als “bescheiden”. Eureko maakt nog melding van de gestandaardiseerde nieuwe productie (100% periodiek en 10% koopsom) van e 130,9 (100,0) mln, zonder een uitsplitsing naar ons land. Wel meldt het concern dat de productiestijging vooral te danken is aan eenmalige koopsommen met “lage winstmarges”.
E-mailmarketing
De Achmea-dochters Zilveren Kruis en Groene Land hebben een meerjarige overeenkomst gesloten met Veritate Company voor de verzorging van hun marketingactiviteiten per e-mail. De samenwerking start met het versturen van het maandelijkse loyaliteitsmagazine voor 40.000 abonnees van Zilveren Kruis. Veritate claimt jaarlijks tweehonderd miljoen e-mails te versturen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.