nieuws

Premiedaling Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de brutopremie-omzet van Onderlinge ‘s-Gravenhage gedaald. Aanpassing van bestaande polissen aan de nieuwe belastingwetgeving is daar onder meer de oorzaak van.

Het brutopremie-inkomen over 2001 bedroeg e 73,6 (74,3) mln, waarvan slechts 4% uit collectiviteiten, net als het jaar ervoor. De koopsomomzet nam nog wel iets toe tot e 28,5 (27,4) mln, maar de omzet uit periodieke premies daalde tot e 44,4 (46,2) mln. In termen van verzekerd kapitaal bedroeg de productie e 193,4 mln. Daartegenover stond een verval van e 203,8 mln, waardoor per saldo een afname van e 2,8 mln overblijft tot een verzekerd kapitaal van in totaal e 2,8 miljard.
Ondanks de met e 1,5 mln gestegen bedrijfskosten tot e 25,4 mln, vooral vanwege de euro en het belastingstelsel, steeg het resultaat na belastingen tot e 18,6 (17,6) mln. Daarvan wordt 95% als winstdeling uitgekeerd aan de polishouders, oftewel e 18,4 mln.
Onderlinge ‘s-Gravenhage verstrekte vorig jaar 126 (93) nieuwe hypotheken voor een gezamenlijk bedrag van e 13,7 (7,9) mln. Bij de Haagse levensverzekeraar en diens schadedochter Neerlandia van 1880 werkten eind vorig jaar 288 (292) mensen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.