nieuws

Premie-inkomen Sun Alliance Leven ruim verdubbeld

Archief

Het bruto premie-inkomen van Sun Alliance Leven en Pensioen in Rotterdam is in 1993 fors gestegen tot f 9,2 (vorig jaar 3,7) mln, zo blijkt uit het jaarverslag.

Van dit premie-inkomen kwam f 8,7 (3,6) mln uit verzekeringen in beleggingseenheden.
Het aandeel van de periodieke premies beliep f 2,8 (1,4) mln en dat van de premies ineens (koopsommen) f 6,4 (2,3) mln.
Provisie
Het resultaat was een verlies van f 3 (-3,1) mln. De kosten beliepen f 4,7 (4,2) mln en de provisie daarin bedroeg f 1,2 (0,9) mln. De afsluitprovisie is in 1993 in het resultaat verwerkt op het moment van uitbetalen. In voorgaande jaren gebeurde dat op het moment van sluiten van de verzekering.
Het aansprakelijk vermogen van de maatschappij die in de loop van 1990 van start is gegaan, is teruggelopen tot f 4,8 (5,8) mln.
Het aantal medewerkers bleef in het verslagjaar 14, van wie 7 in de buitendienst.
De directie verwacht voor dit jaar een voortzetting van de gezonde groei, aldus het jaarverslag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.