nieuws

NVA wil beloningstabellen zien

Archief

De NVA heeft verzekeraars per brief opgeroepen “zo snel mogelijk naar buiten te komen” met nieuwe beloningstabellen

“Nu de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) door de Eerste Kamer is aangenomen, zal de wettelijke ombouw van de afsluit- en doorlopende provisiesystematiek per 1 januari een feit zijn.” Zonder de nieuwe beloningstabellen is het intermediair niet goed in staat zich hierop voor te bereiden, aldus de NVA die zich verder op het standpunt stelt dat deze operatie geen aanleiding mag zijn om de hoogte van de beloningen te wijzigen.