nieuws

Nieuwe levenproductie van Aegon Nederland stijgt 33%

Archief

Aegon Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe productie uit levensverzekeringen met 33% verhoogd tot e 125 (94) mln. Vooral de verkoop van collectieve levenproducten is toegenomen.

Het productiecijfer van Aegon komt tot stand door de koopsomomzet – e 548 (442) mln, een stijging van 42% – door tien te delen en de periodieke premies – e 70 (50) mln, een stijging van 40% – te totaliseren op jaarbasis.
De werkelijk geboekte omzet aan brutopremies kwam bij Aegon Nederland in het eerste kwartaal uit op e 1.717 (1.592) mln, een plus van 8%. De schadepremies stegen met 7% tot e 145 (135) mln, terwijl de premies in de branche Ongevallen/Ziekte met 17% toenamen tot e 83 (71) mln. Het brutopremie-inkomen Leven, veruit de grootste tak, kwam 7% hoger uit op e 1.489 (1.386) mln.
De verschillen in de vier door Aegon onderscheiden Leven-categorieën zijn groot. De koopsompremies voor garantieverzekeringen stegen met 11% tot e 170 (153) mln, terwijl het periodieke premie-inkomen uit de traditionele polissen juist met 3% afnam tot e 298 (307) mln. De koopsomstortingen voor (pensioen)verzekeringen waarbij de premies worden belegd voor risico van de polishouder schoten met 27% omhoog tot e 416 (328) mln. De unit-linkedverzekeringen tegen periodieke premie stegen met slechts 1% tot e 605 (598) mln.
De productie uit overige beleggingsproducten, waaronder aandelenlease, daalde in ons land met liefst 39% tot e 151 (249) mln. De spaarstortingen namen met 15% af tot e 885 (1.041) mln.
Winst
De nettowinst van het gehele Aegon-concern steeg met 15% tot e 617 (535) mln, bij een brutopremie-omzet van e 6,0 (5,8) miljard. Van die winst is e 182 (172) mln (+6%) afkomstig van Aegon Nederland. De levensverzekeringen brachten in de eerste drie maanden (bruto) e 210 (191) mln in het laatje: e 145 (144) mln uit traditionele levensverzekeringen en e 65 (47) mln uit beleggingspolissen.
Het brutoresultaat schadeverzekeringen bedroeg e 8 (10) mln en het resultaat Ongevallen/Ziekte was e 11(10) mln.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.